Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності - це перша заповідь виховання. У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, души яких гнітить думка, що вони ні на що не згідні. Успіх у навчанні -єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для перероблення труднощів, бажання вчитися.
В.О. Сухомлинський.

Зразки розв’язування задач 7 клас
1. Визначення відносної молекулярної маси pечовин
Мr(Al2O3) = 2Ar(Al)  + 3Ar(O) = 2∙27 + 3∙16= 102
Мr(H2SO4) = 2Ar(H ) + Ar(S) + 4Ar(O) = 2∙1 + 32 + 4∙16 = 98
Мr(Ca3(PO4)2) =  3Ar(Ca) +2Ar(P)  + 8Ar(O)=  3∙40 +2∙31 + 8∙16 = 310

Вправи для тренування та самоперевірки:
Визначити відносну молекулярну масу pечовин
Cr2S3, BaCl2, Al3C4, C4H10, Fe3O4,H2CO3, H3PO4, NH4NO3, Ag2SiO3
 Cu(NO3)2, Fe(PO3)3, Al2(SO4)3,

2.  Виведення формули невідомої речовини за відомою
відносною молекулярною масою цієї речовини.

Невідома речовина містить сім атомів Оксигену та декілька атомів Хлору і має відносну молекулярну масу 183. Яка формула цієї речовини?

Дано:    Ar(Cl) = 35,5    Ar(O) = 16

Мr(ClxO7) = 183    Mr(ClxO7) = x∙Ar(Cl) + 7∙Ar(O)
_________________    183 = x∙35,5 + 7∙16
    183 = x∙35,5 + 112
    183- 112  = 35,5∙x
 ClxO7 - ?    71 =35,5∙x
      x = 2

Відповідь : Cl2O7

 


Вправи для тренування та самоперевірки:
2.1. Невідома речовина містить декілька атомів Нітрогену та п’ять
      атомів Оксигену  і має відносну молекулярну масу 108. Яка формула
      цієї речовини?     (N2O5)
2.2 .Невідома речовина містить один  атом Кальцію, один атом Карбону
      та декілька атомів Оксигену  і має відносну молекулярну масу 100.
      Яка формула цієї речовини?    (CaCO3)
2.3. Невідома речовина містить два атоми Феруму, дванадцять атомів
      Оксигену та декілька атомів Сульфуру і має відносну молекулярну
       масу 400. Яка формула цієї речовини?                                  (Fe2(SO4)3)

 

             

 

 

 

 

 

 

 


                    3. Обчислення масової частки елемента в сполуці
Ar (E) ∙n (E)
w(E) =   ------------------  × 100%
Mr (речовини)
 
w(E)  - масова частка елемента
Ar (E) – відносна атомна маса елемента
n (E) – кількість атомів даного елемента
Mr (речовини) - відносна молекулярна  маса речовини

Обчислити масові частки елементів в сполуці алюмінію оксид Al2O3.

  Дано:             Ar(Al) = 27    Ar(O) = 16
    1.Знаходимо відносну молекулярну масу речовини
     Al2О3      Al2О3
_________________      Мr(Al2O3) = 2Ar(Al)  + 3Ar(O) = 2∙27 + 3∙16= 102
    
W(Al) - ?    2. Знаходимо масові частки елементів
W(O) - ?                                    Ar (Al) ∙n (Al)
w(Al) =   ------------------  ∙ 100%
   Mr (Al2О3)
    
                                                                 27 ∙ 2
                 w(Al) =   ------------------  ∙ 100% = 52,9 %
                       102

                                                  Ar (O) ∙ n (O)
 w(O) =   ------------------  ∙ 100%
   Mr (Al2О3)

                                                              16 ∙3
                 w(Al) =   ------------------  ∙ 100% = 47,1 %
                    102
Відповідь : w(Al) – 52,9 %
                     w(O) – 47,1 %                                 

 

Вправи для тренування та самоперевірки:
3.1. Обчислити масові частки елементів в сполуці алюмінію карбід Al4C3.
       (75 %,25 %)
3.2.Обчислити масові частки елементів в сполуці ферум (ІІІ) сульфат
      Fe2(SO4) 3.                                                                           (28 %, 24 %, 48 %)
3.3. Обчислити масові частки елементів в сполуці кальцій сульфіт
       CaSO3.                                                                           (33 %,  27 %, 40%)

 

 

 

 

 

 

 

4.  Виведення формули невідомої речовини за відомими
масовими частками елементів в цій речовині.

Невідома речовина містить 70% Феруму і 30% Оксигену. Виведіть формулу цієї речовини.

                                                          Ar(Fe) = 56    Ar(O) = 16
w(Fe) – 70 %
 w(O) – 30 %          w(Fe)      w(O)           70            30
_________________    х : y = ------------- : -------------- =  ------ : -------  =
  FexOy - ?    Ar(Fe)    Ar(O)            56      16

      1,25      1,875
    1,25 : 1,875 =    -----  :    -----   = 1 : 1,5  =  2 :  3
       1,25       1,25

Відповідь : Fe2O3

Вправи для тренування та самоперевірки:
4.1.Невідома речовина містить 42,1 % Натрію, 18,9 %  Фосфору  і   39 %
      Оксигену. Виведіть формулу цієї речовини.              (Na3PO4)
4.2. Невідома речовина містить 56,5 % Калію,  8,7%Карбону  і 34,8 %
      Оксигену. Виведіть формулу цієї речовини.              (К2СО3)
4.3. Невідома речовина містить 38,8 % Хлору  і 61,2 %      Оксигену.
     Виведіть формулу цієї речовини.                                                    (Cl2O7)
               

 


5.  Виведення формули невідомої речовини за відомими
масовими частками елементів в цій речовині та
молекулярною масою цієї речовини.

Невідома речовина містить 63,2 % Оксигену  і Нітроген. Відносна молекулярна маса цієї речовини дорівнює 76. Виведіть формулу цієї речовини.
                                                         Ar(N) = 14    Ar(O) = 16
    NxOy    
   Mr(NxOy) = 76    w(N) = 100 % - w(O) = 100 % - 63,2 % = 36,8 %
    w (O) = 63,2 %            Ar (E) ∙ n (E)
      w(E) =   ------------------  ∙ 100%
    ________________                         Mr (речовини)
         
    NxOy - ?
                                                            w (E) ∙ Mr (речовини)
            n(E) =   ------------------------------          
            Ar (E) ∙ 100%
1. Знаходимо кількість атомів Оксигену
    
                        w (О) ∙ Mr (NxOy)               63,2 % ∙ 76
    n(О) =   ------------------------------   =  ----------------        =   3
             Ar (О) ∙ 100%                        16 ∙ 100 %

2. Знаходимо кількість атомів Нітрогену
    
                         w (N) ∙ Mr (NxOy)            36,8 % ∙ 76
    n(N) =   ------------------------------   =  ----------------        =   2
          Ar (N) ∙ 100%                         14 ∙ 100 %    
Відповідь : N2O3
Вправи для тренування та самоперевірки:
5.1. Невідома речовина містить 35 % Нітрогену, 5 % Гідрогену  і
    Оксиген.  Відносна молекулярна маса цієї речовини дорівнює 80.
   Виведіть   формулу цієї речовини.                                             (N2H4O3)
                                                                                                                       
5.2. Невідома речовина містить 52,17 % Карбону,  13,04 % Гідрогену  
     і Оксиген.  Відносна молекулярна маса цієї речовини дорівнює 46.
    Виведіть    формулу цієї речовини.                                                  (С2H6O)

5.3. Невідома речовина містить 84 % Карбону і 16 % Гідрогену  .
      Відносна молекулярна маса цієї речовини дорівнює 100. Виведіть
       формулу цієї речовини.    (С7H16)