Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності - це перша заповідь виховання. У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, души яких гнітить думка, що вони ні на що не згідні. Успіх у навчанні -єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для перероблення труднощів, бажання вчитися.
В.О. Сухомлинський.

Контрольна робота № 5 «Нітрогеновмісні органічні сполуки»

Варіант І  (1-6 по 0,5 балів, 7-9 по 1 балу, 10-13 по 1,5 балів)

1.  Денатурація білків — це реакція руйнування структури:

а)  первинної;

б)  вторинної;

в)  вторинної та третинної.

 

2.  Укажіть серед наведених сполук естер:

а)  C2H5 - OH;

б)  CH3 - CH2 - CH - COOH;

в)  CH3 - COOC2H5;

г)  (C6H10O5)n.

 

3.  Вторинна структура білка зумовлена...

4.  Установіть відповідність.

1.  CH3 -CH2 -CH2 -CH2 -OH                                            А. 1-бутанол

2.  CH3 -COOC4H9                                                             Б. а-амінобутанова кислота

3.  CH3 -CH2 -CH(NH2)-COOH                                        В. Бутиловий естер оцтової кислоти

 

5.  Амінокислоти — це речовини, у молекулах яких одночасно містяться функціональні групи:

а)       аміно- й гідроксильна;

б)      карбоксильна й гідроксильна;

в)       аміно- й карбоксильна.

 

6.  Нуклеїнові кислоти — це:

а)       природні полімери;

б)       штучні полімери;

в)       мономери для синтезу білка.

 

 1. Назвати амінокислоти за 2 номенклатурами:

а) СН3 – СН – СООН;б) СН2 – СН2 – СООН;в)СН3 - СН – СН2 – СООН;

 •  
 •                 2                                              NH2                                                              NH2

 

 1. Напишіть структурні формули  амінокарбонових кислот, назви яких:

а) 3 – метил – 4 амінопентанова кислота,  2,3 – диаміногексанова кислота

 

 1. За принципом компліментарності скласти другий ланцюг молекули ДНК, якщо перший має наступний набір азотовмісних основ:

А – А – Ц – Г – Г – Т – Ц – Г – Т - А

10.     Обчисліть масу амінооцтової кислоти, яку можна одержати з хлороцтової кислоти масою 48 г і амоніаку.

 

11. Запишіть рівняння реакцій за схемою:

Бутанол — бутанова кислота — 2-хлорбутанова кислота — 2-амінобутанова кислота.

 

12. Написати рівняння реакцій α –амінопропанової кислоти з:

а) кальцієм;

б) купрум (ІІ) оксидом;

в) калій карбонатом;

г) етанолом;

д)  β – амінопропановою кислотою;

е) натрій гідроксидом.

є) хлоридною кислотою.

 

 1. Виведіть молекулярну формулу речовини, в якій масова частка Карбону становить  85,72%, Гідрогену – 14,28%. Відносна густина речовини за воднем становить 28.

 

Контрольна робота № 5 «Нітрогеновмісні органічні сполуки»

Варіант ІІ (1-6 по 0,5 балів, 7-9 по 1 балу, 10-13 по 1,5 балів)

1.  Вторинна структура білка підтримується наявністю в молекулі білка зв’язків:

а)  пептидних;

б)  водневих;

в)  дисульфідних.

 

2.  Укажіть серед наведених сполук 2-амінокислоту:

а)       CH3 - CH(NH2)- COOH;

б)      CH3 - CH2 - CH(OH)- COOH;

в)       CH3 - CH2 - CH2 - COOH;

г)       CH3 - CH(NH2)- CH2 - COOH.

 

3.  Первинна структура білка зумовлена...

 

4.  Установіть відповідність.

1.  CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 – OH                             А. Амінооцтова кислота

2.  CH3 - COOC5H11                                                           Б. 2-пентанол

3.  CH2 (NH2)- COOH                                                       В. Пентиловий естер оцтової кислоти

 

5.  Денатурація білка відбувається під дією:

а)  води;

б)  кислот;

в)  радіації.

 

6.  Нуклеотид складається із залишків:

а)  вуглеводню, ортофосфатної кислоти;

б)  нітрогеновмісної основи, вуглеводню, ортофосфатної кислоти;

в)  нітрогеновмісної основи, вуглеводню, сульфатної кислоти.

 

7. Назвати амінокислоти за 2 номенклатурами:

 1.  
 2.  
 3.                 2     СН3                                         NH2                                                      NH2      NH2 

8. Напишіть структурні формулиамінокарбонових кислот, назви яких:

а) 2 – метил – 3- амінобутанова кислота, 4 – амінопентанова кислота.

 

 1. За принципом компліментарності скласти другий ланцюг молекули і-РНК, якщо перший має наступний набір азотовмісних основ:

А – А – Ц – Г – Г – Т – Ц – Г – А – Ц – Т - Т             

 1. Обчисліть масу 2-амінопропанової кислоти, яку можна одержати з 20 г 2-хлорпропанової кислоти й амоніаку.

11. Запишіть рівняння реакцій за схемою:

Етанол — етанова кислота — хлоретанова кислота — аміноетанова кислота

12. Написати рівняння реакцій α –амінооцтової кислоти з:         

а) магній оксидом;

б) етанолом;

в) натрієм;

г) калій гідроксидом;

д) α –амінооцтовою кислотою;

е) нітратною кислотою

є) кальцій карбонатом.

 

13. Виведіть молекулярну формулу речовини, в якій масова частка Карбону становить      82,76%, Гідрогену – 17,24%. Відносна густина речовини за воднем становить 29.