Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності - це перша заповідь виховання. У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, души яких гнітить думка, що вони ні на що не згідні. Успіх у навчанні -єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для перероблення труднощів, бажання вчитися.
В.О. Сухомлинський.

Розв’язування задач із використанням масової частки розчиненої речовини

Задача 1. Потрібно приготувати розчин масою 320 г з масовою часткою хлориду калію 3%. Розрахуйте масу КСl і масу води, які необхідні для приготування розчину.

Задача 2. До розчину масою 750 г з масовою часткою солі 25% додали 250 г води. Визначте масову частку солі після розведення.

Задача 3. Обчисліть масу солі та масу води , які необхідні для приготування 250 г розчину з масовою часткою солі 0,15.

Задача 4. Кристалогідрат феруму(ІІІ) нітрату Fe(NO3)3 ∙ 9Н2O масою 60,6 г розчинили у воді масою 250 г. Визначте масову частку нітрату феруму(ІІІ) в добутому розчині.

Задача 5. В лабораторії є розчин з масовою часткою гідроксиду натрію 25 %, густина якого дорівнює 1,27 г /мл. Розрахуйте його об’єм, який потрібно змішати з водою, щоб добути 500 мл розчину з масовою часткою NaOH 8 % (густина 1,09 г /моль).

Задача 6. Яку масу розчину з масовою часткою гідроксиду натрію 4 % потрібно для повної нейтралізації хлоридної кислоти масою 30 г з масовою часткою НСl 5 %?

Задача 7. Визначити масову частку солі, яку добуто під час змішування розчину об'ємом 40 мл з масовою часткою нітратної кислоти 0,2 і густиною 1,12 г/мл з часткою гідроксиду натрію 0,15 і густиною 1,17 г/мл.

Задача 8. Змішали 25 г розчину з масовою часткою калій хлориду 20% і 35 г розчину з масовою часткою калій хлориду 5%. Обчисліть масову частку солі в отриманому розчині.

Задача 9. Визначте кількість речовини барій нітрату , яку необхідно використати для приготування 60 мл розчину солі з масовою часткою речовини 10% і густиною 1, 1 г/мл.

Задача 10. До 60 г розчину цинк сульфату з масовою часткою солі 8 % долили розчин цієї ж солі об’ємом 300 мл з масовою часткою речовини 20 % і густиною 1, 05 г/мл . Визначте масову частку солі в одержаному розчині.