Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності - це перша заповідь виховання. У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, души яких гнітить думка, що вони ні на що не згідні. Успіх у навчанні -єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для перероблення труднощів, бажання вчитися.
В.О. Сухомлинський.

ТЕМА “ВУГЛЕВОДИ”

Варіант № 1

 

1.   Вкажіть дисахарид:

а) С6Н12О6      б)  С12Н22О11    в)  (С6Н10О5)п      г) С5Н10О5    д) С11Н20О10   

2.   Як для альдегіда для глюкози характерні реакції:

а) утворення глюконату міді з Си(ОН)2            в) окиснення Аg2О

б)естеріфікація з кислотами                              г) відновлення Си(ОН)2 до Си2О

д) взаємодія з лужними металами

3. Целюлоза належить до:

а) моносахаридів     б) дисахаридів     в) полісахаридів       

4.  Вибрати формулу крохмалю:

а) С6Н12О6       б)  С12Н22О11    в)  (С6Н10О5)п      г) С5Н10О5    д) С11Н20О10

5.  Вказати рівняння реакції фотосинтезу:

а)  С6Н12О6 + 6О2 → 6СО2 + 6Н2О

б) 6СО2 +6Н2О → С6Н12О6 + 6О2

в) 6СО2 + 6Н2О → (С6Н10О5-)п +6пО2

г)(С6Н10О5)п+пН2О → пС6Н12О6

д) С12Н22О11+ Н2О → 2С6Н12О6

6. Вказати схему спиртового бродіння глюкози:                                                   

а)  С6Н12О6 + 6О2 → 6СО2 + 6Н2О

б) 6СО2 +6Н2О → С6Н12О6 + 6О2

в) С6Н12О6  →  2 С2Н5ОН + 2СО2

г)(С6Н10О5)п+пН2О  → пС6Н12О6

д) С12Н22О11+ Н2О  → 2С6Н12О6

7. До складу крохмалю входить:

а) ά - глюкоза     б) фруктоза  в) β- глюкоза

8. Вибрати альдегідоспирт:

  а) крохмаль    б) глюкоза   в) сахароза   г) фруктоза

9. Деяка речовина має такий елементний склад: масова частка Карбону -0,3997, Гідрогену -0,06207, Оксигену-0,5330. Встановіть його молекулярну формулу, якщо молярна маса речовини дорівнює 180 г / моль.

 

 

 

 

           

10. Обчисліть масу глюкози в 200 г розчину з масовою часткою глюкози 40%.

 

 

 

 

 

11.     Яка маса срібла одержана при окисненні 90 г глюкози?

 

 ТЕМА “ВУГЛЕВОДИ”

Варіант № 2

 1. Вкажіть полісахариди:

 а)глікоген  б) сахароза  в) глюкоза   г) фруктоза   д) крохмаль е) целюлоза

 2. Вкажіть формулу гексози:

   а) С6Н12О6    б) )  С12Н22О11  в)  (С6Н10О5)п   г) С5Н10О5  д) С11Н20О10

 3. Вкажіть, які властивості глюкоза виявляє при взаємодії з аміачним розчином арґентум оксиду (реакція срібного дзеркала):

 а) карбонових кислот               б)альдегідів       в)багатоатомних спиртів

 г)одноатомних спиртів         д) жирів       

 4. Вкажіть рівняння реакції відновлення глюкози:

    а )С6Н12О6 + Н2 → СН2ОН-(СНОН)4СН 2ОН

    б) 6СО2 +6Н2О → С6Н12О6 + 6О2

    в) 6СО2 + 6Н2О → (С6Н10О5-)п +6пО2

    г)(С6Н10О5)п+пН2О → пС6Н12О6

    д) С12Н22О11+ Н2О → 2С6Н12О6

 5. Вказати рівняння молочнокислого бродіння глюкози:

      а )С6Н12О6 + Н2 → СН2ОН-(СНОН)4СН 2ОН 

     б) 6СО2 +6Н2О → С6Н12О6 + 6О2

     в) С6Н12О6 → 2СН3-СНОН-СООН   

     г)(С6Н10О5)п+пН2О →пС6Н12О6

     д) С12Н22О11+ Н2О →2С6Н12О6

 6. Зріз картоплі набуває синє забарвлення при взаємодії з:

   а) NaOH        б) лакмусом     в) концентрованої Н24     г) І2   д) Вr2

 7. Целюлоза – це природний полімер, мономером якого є:

 а) сахароза   б) декстрини  в)   α -глюкоза    г)      β- глюкоза    д) мальтоза

 8. Вкажіть, які властивості глюкоза виявляє при взаємодії з купрум(ІІ) гідроксидом без нагрівання:

  а) одноатомних спиртів;         б) карбонових кислот;                                                               

  в) багатоатомних спиртів;      г) альдегідів

9. Деяка речовина має такий елементний склад: масова частка Карбону  -0,3997, Гідрогену  - 0,06207, Оксигену - 0,5330. Встановіть його молекулярну формулу, якщо молярна маса речовини дорівнює 30 г / моль.

 

 

 

 

10. Обчисліть масу води в 100 г розчину з масовою часткою глюкози 20%. 

 

 

 

 

 

11.Яка маса етанолу одержана при бродінні 90 г глюкози?