Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності - це перша заповідь виховання. У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, души яких гнітить думка, що вони ні на що не згідні. Успіх у навчанні -єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для перероблення труднощів, бажання вчитися.
В.О. Сухомлинський.


 

Практична робота 1.

Тема: Приготування розчину солі з певною масовою часткою розчиненої речовини.

Мета: Навчитися готувати розчин із заданою масовою часткою розчиненої речовини.

Реактиви та обладнання: підручник, таблиця «Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва», таблиця розчинності кислот, солей і основ у воді, колби, хімічні стакани, мірний посуд, терези, наважки, скляні палички, зразки солей, вода.

Хід роботи

Правила техніки безпеки

Перед виконанням лабораторних дослідів треба ознайомитись із правилами техніки безпе­ки при роботі в кабінеті хімії.

Варіант

Завдання

І

Приготуйте 40 г водного розчину калій хлориду з масовою часткою солі КСl

5 %

II

Приготуйте із 2 г натрій нітрату водний розчин з масовою часткою солі 4 %


 

Виконання роботи

  1. Визначте масу зазначеної солі та об'єм води, які необхідні для приготування розчину (густина води 1 г/мл).

Результати обчислень запишіть у таблицю :

 

Варіант

m (р-ну), г

m (солі), г

m (води), г

V (води), мл

w (солі)

 

 

 

 

 

 

 

2. Пригадайте правила зважування. Зважте на технохімічних терезах обчислену масу (наважку) солі.

3. Зважену сіль висипте у хімічну склянку або колбу.

4. Пригадайте правила вимірювання рідин. Відміряйте за допомогою мірного циліндра обчис­лений об'єм дистильованої води та вилийте його в хімічний стакан або колбу з наважкою солі.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

5. Перемішайте вміст хімічного стакану або колби скляною паличкою до повного розчинення солі.

6. Зробіть висновки щодо набутих практичних навичок, необхідних при приготуванні розчину.


 

Варіант №1:

1) Виготовити розчин масою 30г з масовою часткою натрій хлориду 7%.

2) Обчислити масову частку розчину, утвореного в результаті розчинення натрій гідроксиду кількістю речовини 5 моль у воді масою 200г.


 

Варіант №2:

1) Виготовити розчин масою 50г з масовою часткою натрій нітрату 12%.

2) Обчислити масу сульфатної кислоти, яка міститься в розчині об’ємом 200л з масовою часткою кислоти 40% і густиною 1,5г/мл.


 

Варіант №3:

1) Виготовити розчин масою 40г з масовою часткою барій хлориду 20%.

2) До розчину масою 100г з масовою часткою натрій хлориду 10% долили воду масою 200г. Визначити масову частку солі в одержаному розчині.


 

Варіант №4:

1) Виготовити розчин масою 80г з масовою часткою натрій сульфату 50%.

2) Обчислити масову частку розчину, утвореного в результаті розчинення натрій хлориду кількістю речовини 10 моль у воді масою 300г.


 

Варіант №5:

1) Виготовити розчин масою 60г з масовою часткою цукру 20%.

2) До розчину масою 200г з масовою часткою солі 25% додали ще таку ж сіль масою 20г. Визначити масову частку солі в утвореному розчині.


 

Варіант №6:

1) Виготовити розчин масою 101 г з масовою часткою амоній нітрату 45%.

2) Калій гідроксид кількістю речовини 1,6 моль розчинили у воді масою 800г. Яка масова частка амоній нітрату в утвореному розчині?


 

Варіант №7:

1) Виготовити розчин масою 90 г з масовою часткою магній сульфату 19%.

2) До розчину масою 500г з масовою часткою цукру 25% долили воду масою 100г. Визначити масову частку цукру в одержаному розчині.


 

Варіант №8:

1) Виготовити розчин масою 750 г з масовою часткою натрій хлориду 7,5%.

2) Обчислити масу натрій гідроксиду, який міститься в розчині об’ємом 500 мл з масовою часткою лугу 40% і густиною 1,07 г/мл.


 

Варіант №9:

1) Виготовити розчин масою 20 г з масовою часткою натрій гідроксиду 2%.

2) Обчислити масову частку розчину, утвореного в результаті розчинення кальцій хлориду кількістю речовини 10 моль у воді масою 220г.


 

Варіант №10:

1) Виготовити розчин масою 130г з масовою часткою солі 13%.

2) До розчину масою 410г з масовою часткою солі 5% додали ще таку ж сіль масою 30г. Визначити масову частку солі в утвореному розчині.