Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності - це перша заповідь виховання. У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, души яких гнітить думка, що вони ні на що не згідні. Успіх у навчанні -єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для перероблення труднощів, бажання вчитися.
В.О. Сухомлинський.

Варіант І

  1. Якісною реакцією на на альдегідну групу, яка наявна в глюкозі є...

 

2. Укажіть, яка з хімічних реакцій є реакцією етерифікації:

а)       взаємодія між спиртом і карбоновою кислотою;

б)      взаємодія між двома спиртами;

в)      окиснення спиртів.

 

3. У природі існують жири:

а)       лише рослинного походження;

б)      лише тваринного походження;

в)      рослинного і тваринного походження.

4. Установіть відповідність.

1.  С2H5 — ОН                                                     А. Спирт

2.  СН3— СООС2H5                                            Б. Кислота

3.  СН3 — СН2 — СН — СООН                                    В. Вуглевод

4.    (C6H10O5)n                                                     Г. Естер

 

5.   Установіть відповідність між формулами та назвами речовин

  1. HCOONa                        а) стеаринова кислота
  2. CH3COONa                   б) пальмітинова кислота
  3. C17H35COOH                 в) натрій метаноат
  4. C15H31COOH                 г) олеїнова кислота

                                        д) натрій етаноат

6. Укажіть, із залишків якого мономера складаються макромолекули целюлози:

а)       α-глюкози;

б)      β-глюкози;

в)      фруктози.

 

7. Напишіть у молекулярній та йонній формах реакції взаємодії між речовинами:

а)       оцтовою кислотою й кальцієм;

б)      оцтовою кислотою й калій карбонатом.

 

8.    Напишіть рівняння гідролізу:

а)       тристеарину;

б)      крохмалю.

 

9. Здійсніть перетворення:

Крохмаль → глюкоза → етанол → етилен → етанол → оцтова кислота → натрій етаноат

 

10. Масова частка Карбону та Гідрогену в органічній сполуці відповідно дорівнюють 84,51 % та 15,49%. Відносна густина речовини за киснем дорівнює 4,44. Вивести молекулярну формулу речовини.

 

11. Є 300г розчину глюкози з масовою часткою речовини 12%. Якою буде величина масової частки речовини в новому розчині, якщо до розчину додати 50 г води.

 

12. Чому дорівнює об'єм вуглекислого газу (н.у), який
 виділиться при спиртовому бродінні глюкози масою 360 г.
 

 

Варіант ІІ

  1. Якісною реакцією на крохмаль є взаємодія з...

 

  1. Як називається наведегний жир:

      СН2–ОСОС17Н33            а) триолеїн

 |

СН–ОСОС17Н33             б) тристеарин

 |
СН2ОСОС17Н33          в) трипальмітин

 

3. Жирами називаються:

а)       естери вищих карбонових кислот і етанолу;

б)      естери вищих карбонових кислот і гліцерину;

в)      естери низькомолекулярних карбонових кислот і гліцерину.

 

4. Установіть відповідність.

1.    СН3 — О — СН3                              А. Спирт

2.    С3Н7 — ОН                                       Б. Кислота

3.    НCООН                                            В. Вуглевод

4.    С12Н22О11                                           Г. Етер

 

  1. Природні полімери целюлози й крохмалю належать до класу...

 

6.    Вкажіть, які властивості глюкоза виявляє при взаємодії з аміачним розчином арґентум оксиду (реакція срібного дзеркала):

 а)  карбонових кислот                        б) альдегідів                   в) багатоатомних спиртів

 г) одноатомних спиртів                     д)  жирів       

 

7.    Напишіть у молекулярній та йонній формах реакції взаємодії між речовинами:

а)       оцтовою кислотою й кальцій оксидом;

б)      оцтовою кислотою й калій гідроксидом.

 

8.     Напишіть рівняння гідролізу:

а)       триолеїну;

б)      целюлози.

 

9. Здійсніть перетворення:

    Глюкоза → етанол → карбон (IV) оксид → глюкоза → бутанова кислота → метилбутаноат

 

10.       Аналіз деякої газуватої органічної речовини показав, що масова частка Карбону в ній дорівнює 81,81%, а Гідрогену 18,19%. Відносна густина цієї речовини за воднем дорівнює 22. Вивести молекулярну формулу речовини.

 

11. Є 200 г розчину глюкози з масовою часткою речовини 10%. Якою буде величина масової частки речовини в новому розчині, якщо до розчину додати 30 г глюкози;

 

12. Чому дорівнює об'єм вуглекислого газу (н.у), який утворюється при повному  окисненні фруктози масою 100г;