Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності - це перша заповідь виховання. У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, души яких гнітить думка, що вони ні на що не згідні. Успіх у навчанні -єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для перероблення труднощів, бажання вчитися.
В.О. Сухомлинський.

Варіант 1

    З переліку речовин виписати оксиди та прокласифікувати їх (кислотні, основні чи амфотерні): нітроген (ІІІ ) оксид, магній оксид, алюміній оксид, барій гідроксид, нітроген (І) оксид, хлорид на кислота, калій оксид, сульфур (ІV) оксид.

    Назвати речовини: CuO , MgO, LiOH, Ca(OH)2, Fe(OH)3, H2CO3, HNO3 , H2S. (для основ вказати розчинні – нерозчинні, для кислот одноосновні , двоосновні чи триосновні, а також оксигеновмісні чи безоксигенові).

 

 

Варіант 2.

    З переліку речовин виписати оксиди та прокласифікувати їх (кислотні, основні чи амфотерні): фосфор (V) оксид, цинк оксид, силіцій (ІІ) оксид, ферум (ІІ) гідроксид,  нітратна кислота, бром (ІІІ) оксид, натрій оксид, сульфур (VІ) оксид.

    Назвати речовини: BaO , Fe2O3, Cu(OH)2, NaOH, Al(OH)3, H2SO3, H3PO4 , HCl. (для основ вказати розчинні – нерозчинні, для кислот одноосновні , двоосновні чи триосновні, а також оксигеновмісні чи безоксигенові).

 

 

Варіант 1

    З переліку речовин виписати оксиди та прокласифікувати їх (кислотні, основні чи амфотерні): нітроген (ІІІ ) оксид, магній оксид, алюміній оксид, барій гідроксид, нітроген (І) оксид, хлорид на кислота, калій оксид, сульфур (ІV) оксид.

    Назвати речовини: CuO , MgO, LiOH, Ca(OH)2, Fe(OH)3, H2CO3, HNO3 , H2S. (для основ вказати розчинні – нерозчинні, для кислот одноосновні , двоосновні чи триосновні, а також оксигеновмісні чи безоксигенові).

 

 

 

Варіант 2.

    З переліку речовин виписати оксиди та прокласифікувати їх (кислотні, основні чи амфотерні): фосфор (V) оксид, цинк оксид, силіцій (ІІ) оксид, ферум (ІІ) гідроксид,  нітратна кислота, бром (ІІІ) оксид, натрій оксид, сульфур (VІ) оксид.

    Назвати речовини: BaO , Fe2O3, Cu(OH)2, NaOH, Al(OH)3, H2SO3, H3PO4 , HCl. (для основ вказати розчинні – нерозчинні, для кислот одноосновні , двоосновні чи триосновні, а також оксигеновмісні чи безоксигенові).

8 клас. Самостійна робота «Кислоти. Основи»

ПІП__________________________________________________________________

Варіант І

1. Виберіть із переліку речовини, розчини яких забарвлюють метиловий оран-

жевий у жовтий колір:

а) H2SO4бH2CO3вNaClгBa(OH)2 .

 

2. Дано речовини: кальцій, сульфатна кислота, ферум(III) оксид, карбон(IV)

оксид, срібло, аргентум нітрат. Які з цих речовин реагуватимуть із хлорид-

ною кислотою? Напишіть рівняння хімічних реакцій.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Допишіть можливі рівняння реакцій:

а) Mg + H2SO4 г) Mg(OH)2 + HCl →

б) Ag +HCl→ д) Ba(OH)2 + CO2 →

в) ВаО + H2SO4 е) Fe(OH)3 →

 

 

 

 

 

8 клас. Самостійна робота «Кислоти. Основи»

ПІП__________________________________________________________________

Варіант ІІ

1. Виберіть із переліку речовини, розчини яких забарвлюють фенолфталеїн

у малиновий колір:

а) NaOH; б) Na2SO4; в) HCl; г) CaCO3.

 

2. Дано речовини: золото, барій гідроксид, фосфор(V) оксид, вода, калій оксид,

залізо. Які із цих речовин реагуватимуть із сульфатною кислотою? Напишіть рівняння хімічних реакцій.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Допишіть можливі рівняння реакцій:

а) Ag + H2SO4→ г) Ba(OH)+ HCl →

б) Zn +H3PO→ д) Сu(OH)

в) СаО + HCl→ eKOH + SO3