Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності - це перша заповідь виховання. У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, души яких гнітить думка, що вони ні на що не згідні. Успіх у навчанні -єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для перероблення труднощів, бажання вчитися.
В.О. Сухомлинський.

Тема. Загальні методи добування оксидів та кислот.

Мета. Узагальнити знання про основні класи неорганічних речовин, закріпити й узагальнити знання про склад, одержання, оксидів та кислот, продовжити формувати навички описувати  хімічні процеси за допомогою хімічних реакцій.

Обладнання. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, електрохімічний ряд напруг металів.

Форми і методи роботи. , самостійна робота, розповідь.

Тип уроку. Урок узагальнення і систематизації знань.

                                             Хід уроку

І. Організація класу.

Доброго дня, діти! Мене звати Оксана Анатоліївна, а з вами ми познайомимося в ході уроку.

Нині особливий день – день Святого Миколая. Ми звертаємося  до джерел нашої віри, до народних традицій і дуже приємно усвідомлювати , що вони сьогодні живі. І чим більше ми будемо їх знати, вірити у них, тим духовно багатшим буде наше життя. В народі кажуть, що добре слово душу зігріває.  Отож поглянувши на екран я хочу побажати вам  гарного настрою. А ви в такий величний день зігрійте душу один одному і запишіть добре тепле слово на листочках, що знаходяться у вас на партах  та подаруйте його сусіду по парті.

У вас на партах знаходяться аркуші опитування. Ви будете самі себе оцінювати в ході уроку за одну правильну письмову відповідь по 1 балу, а за усну, якщо я нічого не говоритиму 1 бал, або більше.

Наш урок пройде під девізом: «Недостатньо лише отримати знання, треба їх вміти використовувати!» На попередніх уроках ви вивчили теоретичний матеріал, сьогодні ж повинні сформувати певні практичні вміння і навички.

Сформулюйте одним реченням те, що ви запам’ятали з попереднього уроку.

Вправа «Хімічний пароль»

Евристична бесіда

Сьогодні ми повинні, спираючись на наші знання про властивості класів неорганічних сполук, їх генетичний зв’язок, розглянути способи одержання класів неорганічних сполук.

 (Відкрийте зошит і запишіть тему)

Крім того ми вдосконалимо свої вміння писати хімічних реакції та покажемо взаємозв’язок  між складом, властивостями й одержанням неорганічних речовин різних класів.

Для ефективної роботи об’єднаймося у групи. Кожна група виконає конкретне завдання .  Пам’ятайте, що результати роботи повинен презентувати один учень і працювати ви будете 5-7 хвилин. Отож , учні

першої групи мають дізнатися і нам повідомити про методи добування оксидів;

другої групи – про методи добування кислот;

третьої  групи – про методи добування основ;

четвертої групи – про методи добування солей;

Результати дослідження записуйте на аркушах.

Але перед тим як приступити до роботи вияснимо ще два поняття:

Існує 2 методи добування речовин: промислові та лабораторні.

Яка між ними різниця.

Підсумки роботи.

Фізкультхвилинка «Увага».

 

Проведення експеримента.  А зараз діти я проведену експеримент, а ви постарайтеся записати рівняння реакцій.

Проводжу експеримент «Взаємодія барій хлориду з натрій сульфатом» .

В результаті утворюються нерозчинна сіль барій сульфат.

Скориставшись схемою підберіть, якими ще способами можна отримати добуту сполуку.

 

 

Відео з вапном (застосування)

Завдання 5. Гашене вапно Са(ОН)2 широко використовують в будівництві та в сільському господарстві. Наведіть два способи добування цієї речовини. Який із них використовує людина в практичній діяльності? Чому?

 Са + 2H2O = Са(ОН)2 +  Н2        

 СаО + H2O = Са(ОН)2

 В своїй повсякденній діяльності людина використовує другий спосіб, він набагато дешевший та безпечніший, ніж перший. Негашене вапно СаО отримують при розкла-данні доступного вапняку СаСО3, а метал кальцій відносно дорогий.

Відео з вапном (застосування)

 

  . Хімічний марафон. Кожна група отримує завдання написати рівняння реакцій за ланцюжком перетворень:

 АІ →АІ2О3 → АІСІ3 → АІ(ОН)3  → АІ2О3

Домашнє завдання

Вивчити параграф 16,17,18,19, вправа

Скласти схему одержання  кальцій сульфату з кальцію у 3 стадії та записати відповідні рівняння реакцій

(Са → СаSO4)

Рефлексія …

ЗАКІНЧЕННЯ

Покровитель і захисник дітей, мореплавців і всіх мандрівників. І, безперечно, ви це відчули. Хай св..Миколай оберігає Вас у далеких мандрівках життя!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота

 Варіант 1

1. Вказати рівняння реакції добування карбон ( ІV ) оксиду з простих речовин:

А) CaCO3 → 

Б) CH4 + O2

В) C + O2

Г) MgCO3

 

2. Вкажіть взаємодією яких речовин можна отримати сульфатну кислоту:

А) SO2 + H2O →

 Б) SO3 + H2O → 

В) CO2 + H2O → 

Г) H2S + H2O →

 

3. Вкажіть продукт реакції взаємодії водню із хлором:

а) хлоратна кислота;

б) хлоридна кислота;

в) хлоритна кислота; 

г) перхлоратна кислота.

 

4. Вкажіть відповідність між можливістю проходження реакції та схемою рівняння реакції:

1) реакція можлива                А) SiO2 + H2O →

2) реакція неможлива.           Б) CO2 + H2O →

                                         В) Ag + HCl  →

                                         Г) Na2O + H2O →

 

5. Запропонуйте відповідність між ознакою реакції та схемою рівняння реакції:

1) виділення газу;                     А) Al(OH)3

2) випадання осаду;                  Б) H2SO3

3) інша ознака.                          В) AgNO3 + HCl →

 

6.  Вкажіть, чи можна здійснити перетворення за поданою схемою:

 

C → CO2 → H2CO3 → CaCO3 → CaO → Ca(OH)2.

 

А) так;                      Б) ні.

 

Самостійна робота

Варіант 2

 

1. Вказати рівняння реакції добування купрум ( ІІ ) оксиду з простих речовин:

А) Сu(OH)2  →

Б) CuS + O2 → 

В) CuCO3 → 

Г) Cu + O2

 

2. Вкажіть взаємодією яких речовин у розчині можна отримати хлоридну кислоту:

А) барій хлорид і сульфатна кислота;

Б) агрентум  хлорид і сульфатна кислота;

В) натрій хлорид і сульфідна кислота;

Г) натрій хлорид і ортофосфатна кислота.

 

3. Запропонуйте пропущену речовину у рівнянні реакції   P2O5 + 3H2O → ….

А) HPO3;  Б) H3PO3;  В) H3PO4;  Г) PH3.

 

4. Вкажіть під час розкладу якої речовини утворюються сульфур ( VІ ) оксид

та вода:

А) сульфідної кислоти; 

Б) сульфітної кислоти;

В) сульфатної кислоти;  

Г) метасилікатної кислота.

5. Запропонуйте відповідність між ознакою реакції та схемою рівняння реакції:

1) виділення газу;                             А) СaCO3 → ….

2) випадання осаду;                          Б) ВаCl2+ Na2SO4→ ….

3) інша ознака.                                  В) H2SO4 → ….

6. Вкажіть, чи можна здійснити перетворення за поданою схемою:

Cu(OH)2 → CuO → CuSO4 → CuO → CuSO3 → SO2.

А) так;           Б) ні.

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 1

 

1. Взаємодією металу і неметалу можна добути оксиди.

 

2. Реакцією між сіллю та кислотою можна добувати безоксигенові та

 

оксигеновмісні кислоти.

 

3. Солі, утворені газуватими кислотами при нагріванні не розкладаються.

 

4. Силіцій ( ІV ) добре взаємодіє з водою.

 

5. Безоксигенові кислоти можна добути реакцією неметалу із воднем та

 

реакцією кислоти із основою.

 

6. Основні оксиди можна добути лише термічним розкладом сполук.

 

7. Пропущеними речовинами у рівняннях реакцій

 

А) ______ ® MnO + H2O;  Б) Na2CO3 + ____ ® _____ + CO2 + H2O.

 

А) Mn(OH)2;  Б) HCl та NaCl.

 

8. Усі рівняння реакцій можливі.

 

А) NaOH ®;  Б) P2O5 + H2O ®.

 

9. Написати рівняння реакцій за поданою схемою не можливо

 

Ca(OH)2 ® CaO ® CaCl2 ® CaSO4.

 

10. Хлоридну кислоту можна добути двома способами.

 

 

 

Хімічний диктант

 

Варіант 2

 

1. Під час розкладу будь-якого гідроксиду можна отримати відповідний

 

оксид та воду.

 

2. Взаємодією водню із неметалом можна добути оксигеновмісні кислоти.

 

3. Солі, утворені нелеткими кислотними оксидами при нагріванні не

 

розкладаються.

 

4. Сульфур ( ІV ) оксид не взаємодіє із водою.

 

5. Оксигеновмісні кислоти можна добути реакцією між кислотою і сіллю та

 

між кислотою і кислотним оксидом.

 

6. Кислотні оксиди можна добути лише взаємодією простих речовин із

 

киснем.

 

7. Пропущеними речовинами у рівняннях реакцій

 

А) SO2 + H2O ® _______;  Б) HNO3 ® ____ + O2 + H2O.

 

А) H2SO3;  Б) NO2.

 

8. Усі рівняння реакцій можливі.

 

А) Mg(OH)2 ®;  Б) SiO2 + H2O ®.

 

9. Написати рівняння реакцій за поданою схемою не можливо

 

Ag2CO3 ® O2 ® P2O5 ® H3PO4.

 

10. Сульфур ( ІV ) оксид можна отримати двома способами.