Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності - це перша заповідь виховання. У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, души яких гнітить думка, що вони ні на що не згідні. Успіх у навчанні -єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для перероблення труднощів, бажання вчитися.
В.О. Сухомлинський.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 1 м. Ковеля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок на тему

 Узагальнення знань з теми

«Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»

 (8 клас)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала:

Вчитель: Мельник О.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Узагальнення знань з теми: «Кількість речовини. Розрахунок за хімічними формулами».

 

Мета:

Навчальна: узагальнити та систематизувати знання про кількість речовини, молярну масу, молярний об'єм та відносну густину газу; про закон Авогадро та сталу Авогадро. Удосконалити навички обчислень за хімічними формулами. Вчити культури запису розв'язків задач.

Розвиваюча: розвивати аналітичне мислення, вміння самостійно робити висновки.

Виховна: виховання інтересу до хімії.

 

Тип уроку: узагальнююче повторення.

              

Форми роботи: групова, самостійна, фронтальне опитування, доповідь, тестовий контроль.

 

Хід уроку.

 

І.  Організаційна частина.

Доброго ранку діти!

Мудрі говорять: Якщо ви хочете, щоб життя посміхнулось вам, подаруйте йому спочатку свій гарний настрій.» (Б.Спіноза). тому бажаю, щоб цей урок приніс вам гарний настрій і задоволення на цілий день.

Оголошення теми уроку.

 

ІІ.  Мотивація навчальної діяльності

На цьому уроці ми повинні систематизувати знання, які ви отримали при вивченні даної теми. Ви повторите основні поняття теми, розв'яжете задачі, які навчилися розв'язувати на протязі кількох останніх уроків, оскільки вивчити цю тему ви повинні знати, що таке:

-   кількість речовини;

 • молярна маса;
 • стала Авогадро;
 • молярний об'єм;
 • відносна густина газу

 

Повинні вміти обчислювати:

 • кількість речовини;
 • молярну масу;
 • об'єм газу за нормальних умов;
 • відносну густину газів.

 

ІІІ.  Актуалізація опорних знань.

1)    «Мозкова атака».

 • Що таке кількість речовини?
 • В яких одиницях вона вимірюється?
 • Що таке молярна маса?
 • З якою величиною збігається молярна маса?
 • В яких одиницях вимірюється молярна маса?
 • Яке значення має число Авогадро?
 • Що воно показує?
 • Що таке молярний об'єм за н.у.?
 • Сформулюйте закон Авогадро.
 • Що таке відносна густина газу?
 • Відносно яких газів найчастіше визначають відносну густину?

2)    Тестовий контроль

Тестові завдання в учнів на картах на 2 варіанти. На виконання 2-3 хвилини, а потім учні міняються своїми варіантами і роблять перевірку за відповідними, які я роздаю.

3)   «Історична довідка».

 

Тепер діти давайте зробимо невеличку паузу.

... підготував невелике повідомлення про вченого, ім'я якого ми сьогодні неодноразово згадували і формулювали його закон. Учень робить повідомлення (2-4 хвилини).

IV. Поглиблення знань.

Тепер діти, спираючись на алгоритми розв'язування задач, які ви записували й пригадуючи основні формули, розв'яжемо кілька задач (Відкриваю заздалегідь написані формули).

1)    Групова робота. (За збірником задач)

Учні працюють по рядах: І ряд – задача № 7 стор. 8

 1. ряд – задача № 5 стор. 35
 2. ряд – задача № 10 стор. 35 Троє учнів працюють біля дошки.

По завершенню розв'язування — обговорення кожної задачі.

2)    Самостійна робота учнів.

Учні працюють на картках «Хімічний тренажер» (всього 4 варіанти).

По завершенню міняються картками і перевіряють один одного по відповідях, які роздаю.

3)    Хімічна естафета.

А тепер діти давайте відпочинемо і проведемо «естафету».

Учні працюють в парах, по черзі виконують завдання і передають наступним по ряду. Учні останньої парти рахують суму цілих частин всіх результатів які були отримані. Результат має дорівнювати відносній атомній масі елемента, який під № 85 у Періодичній системі це Астат (210)

Ті учні, які справились першими і зробили все правильно - ставлять + 1 бал на своїх листках контролю.

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  Підсумок уроку.

Отже сьогодні на уроці ми повторили тему «Кількість речовини, Закон Авогадро». Вдосконалили своє вміння розв'язувати задачі на обчислення кількості речовини, маси, об'єму, відносної густини.

 

 1. Оцінка роботи учнів на уроці.
 2. Домашнє завдання: повторити § 1- 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовий контроль

 І варіант

 

1. Символ, яким позначають кількість речовин:
а) М;

б) п;

в) V.

2. Стала Авогадро показує число формульних одиниць у:

а) 1 г. речовини;

б) 1 кг. речовини;

в) 1 моль речовини;

3. Одиниця вимірювання кількості речовини:

а) моль;

б) г/моль;

в) л/моль.

4. Значення температури за нормальних умов:

а) 20°С;

б) 0°С;

в) 25°С

5. Один моль речовини містить частинок:

а) 1·1023;

б) 6,02·1023;

в) 6,02·1022.

6. Вкажіть об'єм 0,1 моль газу:

а) 2,24 л.;

б) 22,4 л.;

в) 224 л.

 

 

Тестовий контроль

ІІ варіант

 

1. Символ, яким позначається кількість молекул:

a) N;

б) n;

в) m

2. Яка кількість газу за нормальних умов займає об'єм 22,4 л.:

а) 1 г.;

б) 0,1 моль;

в) 1 моль.

3. Одиниця вимірювання молярної маси:

а) г/моль;

б) л/моль;

в) моль.

4. Значення тиску за нормальних умов:

а) 273 кПа;

б) 101,3 кПа;

в) 1 к Па.

5. Значення молярного об'єму за нормальних умов:

а) 24,2 л/моль;

б) 2,24 л/моль;

в) 22,4 л/моль.

6. Молярна маса повітря становить:

а) 28 г/моль;

б) 29 г/моль;

в) 30 г/моль.

 

 

 

Хімічний тренажер

Відповіді

 

 

В-І

В-ІІ

В-ІII

В-ІV

 

SO2

Na2O

СuО

СаS

n

0,5 моль

0,25 моль

3 моль

0,5 моль

N

6,02·1023

1,505·1023

18,06·1023

3,01·1023

М

64 г/моль

62 г/моль

80 г/моль

72 г/моль

т

32 г

15,5 г

240 г

36 г

 

 

В-І

В-ІІ

В-ІII

В-ІV

 

CO2

NH3

CH4

H2S

М

44 г/моль

17 г/моль

16 г/моль

34 г/моль

n

3 моль

2 моль

1,5 моль

0,5 моль

V

67,2 л

44,8 л

33,6 л

11,2 л

DH2

22

8,5

8

17

 

 

 

 

 

 

Хімічний тренажер

Відповіді

 

 

В-І

В-ІІ

В-ІII

В-ІV

 

SO2

Na2O

СuО

СаS

n

0,5 моль

0,25 моль

3 моль

0,5 моль

N

6,02·1023

1,505·1023

18,06·1023

3,01·1023

М

64 г/моль

62 г/моль

80 г/моль

72 г/моль

т

32 г

15,5 г

240 г

36 г

 

 

В-І

В-ІІ

В-ІII

В-ІV

 

CO2

NH3

CH4

H2S

М

44 г/моль

17 г/моль

16 г/моль

34 г/моль

n

3 моль

2 моль

1,5 моль

0,5 моль

V

67,2 л

44,8 л

33,6 л

11,2 л

DH2

22

8,5

8

17

 

 

 

 

 

Хімічний тренажер

 

 

В-І

В-ІІ

В-ІII

В-ІV

 

SO2

Na2O

СuО

СаS

n

0,5 моль

 

3 моль

 

N

 

 

 

3,01·1023

М

 

 

 

 

т

 

15,5 г

 

 

 

 

В-І

В-ІІ

В-ІII

В-ІV

 

CO2

NH3

CH4

H2S

М

 

 

 

 

n

3 моль

 

 

0,5 моль

V

 

44,8 л

33,6 л

 

DH2

 

 

 

 

 

Хімічна естафета

Взято вуглекислий газ (СО2) кількістю речовини 2 моль.

Обчислити:

M =

m =

NМОЛ =

V =

DH2 =

Сума цілих частин всіх результатів =

D –

 

Тестовий контроль.

Відповіді

І варіант                                                                            ІІ варіант

1.  б)                                                                                           1.  а)   

2.  в)                                                                                           2.  в)   

3.  а)                                                                                           3.  а)   

4.  б)                                                                                           4.  б)   

5.  б)                                                                                           5.  в)   

6.  а)                                                                                           6.  б)