Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності - це перша заповідь виховання. У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, души яких гнітить думка, що вони ні на що не згідні. Успіх у навчанні -єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для перероблення труднощів, бажання вчитися.
В.О. Сухомлинський.

ВИХОВНИЙ ЗАХІД

«Земля в нас одна»

(екологічна конференція)

 

Мета: розширити знання учнів про джерела техногенного забруднення навколишнього середовища, вплив на довкілля хімічних реакцій. Виховувати бережливе ставлення до природного середовища і бажання брати участь у природоохоронній діяльності

Епіграфи: «Земля не належить нам, це ми належимо Землі». «Ми зв'язані з усім живим у природі». (А.Швейцер)

 

 

«ЗЕМЛЯ У НАС ОДНА»

 

Хід заходу.

І. Вступна частина

І Учень. Земля унікальна планета Сонячної системи, і унікальність її полягає, перш за все, у тому, що на ній існує життя.

Нині людство переживає критичний і надзвичайно важливий період своєї історії - період небезпечного зростання впливу низки негативних факторів, який загрожує знищенням усьому живому: деградації природи, знецінення людської моралі, зростання бідності, поширення хвороб, голоду, злочинності, агресії у всіх її виявах, загострення до критичного рівня конфлікту між техносферою і біосферою.

«Природа, у якій вам, молодим, доведеться жити, забруднюється, піддається руйнуванню, знищується. Чи багатьом з вас щастить бачити прозору річкову воду, чистий пісок, насолоджуватися тишею без реву моторів, дихати чистим повітрям без домішок бензину, мазуту, пестицидів? Ваше майбутнє може стати жахливим, якщо не почати негайно лікувати цю проказу. Настав час діяти», — пише Гарун Тазієв.

Чому ж ми допустили загострення екологічних проблем?

 

Учитель хімії. Дехто вважає, що в цьому винна хімія. Але хімія належить до наук, які із самого свого зародження були покликані творити добро. Однак у руках духовно спустошених людей вона перетворюється на грізну зброю проти всього живого на планеті. І про що б не йшлося — про вибухові речовини чи хімічну зброю, мінеральні добрива чи пестициди, кислоти чи різні інші речовини, — усе це можна використати на шкоду людині. Хімічні виробництва — не прокляття людства і не злочинна вигадка вчених, без них уже просто не прожити. Тому в екологічних бідах, які звалилися на людство, винна не хімія, а люди, які погано її знають.

Наприкінці XX — на початку XXI ст. екологічна криза на планеті досягла критичної точки. Загинули сотні малих річок, деградують Чорне і Азовське моря, перетворюються на брудні «відстійники» дніпровські та інші водосховища, болота і озера. Задихаються від промислових і транспортних забруднень міста, вирубуються останні ліси, запустелюються орні землі. Екологічні проблеми в Україні загострилися у зв'язку з аварією на Чорнобильській АЕС. Смертність населення переважає над народжуваністю, тобто під загрозою опинився весь генофонд нації.

Ведучий. Першим і одним із найважливіших кроків для врятування довкілля є правильне встановлення джерел забруднення і причин їх утворення (схеми 1 - 3).

 

Основна частина.

 

Ведучий. Сьогодні ми розглянемо кілька аспектів екологічних проблем: забруднення атмосфери, гідросфери, літосфери та біосфери.

У якому ж стані знаходиться атмосфера сьогодні?

 

ІІ Учень Повітряна оболонка Землі – атмосфера – є однією з найголовніших умов життя. Без їжі людина здатна прожити місяць, а без повітря не зможе й двох хвилин. Атмосфера має велике екологічне значення. Вона захищає живі організми від згубного впливу космічних випромінювань та ударів метеоритів, регулює сезонні й добові коливання температури, є носієм тепла й вологи. Для деяких організмів (бактерії, літаючі комахи, птахи тощо) повітря є основним середовищем життя. На Землі вже практично не залишилося таких ділянок, де повітря зберегло б свою первісну чистоту та якість, а в деяких промислових центрах світу стан атмосфери став уже небезпечним для здоров'я.

Забруднення атмосфери має природне або антропічне походження і призводить до несприятливих змін у навколишньому середовищі.

Природними забруднювачами атмосфери є космічний пил, пісок пустель, попіл і гази діючих вулканів, попіл від лісових і степових пожеж, дрібні частинки від вивітрювання ґрунту і гірських порід, пил морського походження, рослинний пилок, мікроорганізми.

До штучних джерел забруднення належать промислові, транспортні та побутові викиди.

Дуже небезпечним є радіоактивне забруднення атмосфери.

Своєрідним забруднювачем повітря є шум.

Найбільші міста світу потерпають від токсичних туманів-смогів. Однією із значних екологічних проблем є підвищення кислотності повітряного середовища.

 

Диспут

Проблема: що є джерелом забруднення атмосфери? Висновок:

  1. хімічні та металургійні підприємства;
  2. лісові пожежі;
  3. транспорт;
  4. електростанції;
  5. спалювання сміття та відходів.

 

Учитель хімії. Ми з'ясували, що таке забруднення атмосфери. Давайте зупинимося на цьому детальніше. Що ви знаєте про озон і озонові «дірки»?

а) Озонові «дірки».

ІІІ Учень На висоті 20 – 30 км повітря містить підвищену кількість озону. Озон утворюється в стратосфері за рахунок молекул звичайного, двохатомного кисню О2, що поглинає жорстке УФ-випромінювання. Енергія променів УФ-В і УФ-С витрачається на фотохімічну реакцію утворення озону з кисню: 3О2 — 2О3. І тому до поверхні Землі УФ-промені не доходять, туди проникає лише значно ослаблений потік «м'якого» УФ-С. Від негативної дії цього випромінювання наш організм уміє захищатися, синтезуючи в шкірі шар темної речовини – меланіну.

 

IV  Учень Встановлено, що руйнуванню озонового шару сприяють деякі
хімічні речовини (наприклад, оксиди Нітрогену), які потрапляють у стратосферу з вихідними повітряними течіями. Тут вони вступають у реакцію з озоном і
розкладають його до кисню. Проте оксидів у повітрі дуже мало, вони нестійкі й серйозно не впливають на кількість озону в стратосфері. Однак з'явилося інше джерело озоноруйнуючих речовин – діяльність людини. Сучасна промисловість використовує все більшу кількість так званих фреонів.

Для людини пара фреонів не шкідлива. Проте ці речовини надзвичайно стійкі й можуть зберігатися в атмосфері до 80 років. Пара фреонів потрапляє з висхідними повітряними течіями в стратосферу, де під впливом УФ-випромінювання Сонця її молекули розпадаються, вивільняючи атоми хлору. Ця речовина діє як дуже сильний каталізатор, розкладаючи молекули озону до кисню.

 

V Учень Останнім часом учені надзвичайно занепокоєні зниженням вмісту озону в озоновому шарі атмосфери. Над Антарктидою виявлено «дірку» в цьому шарі, де вміст озону менший від звичайного на 40 – 50 %. Ця озонова «дірка» з року в рік збільшується і на сьогодні її площа перевищує площу материка Антарктиди. Озонова «дірка» спричинила посилення УФ-фону в країнах, розташованих у південній півкулі, ближче до Антарктиди, перш за все в Новій Зеландії. Існує графік виконання міжнародних договорів щодо боротьби з озоноруйнуючими речовинами. У 1985 р. у Монреалі підписано протокол про охорону атмосферного озону.

 

б) Кислотні дощі.

Ведучий. Ще одним екологічним лихом людства є кислотні дощі.

 

ІІІ Учень Оксиди сірки й азоту, які викидаються в атмосферу внаслідок роботи теплових електростанцій і автомобільних двигунів, сполучаються з атмосферною вологою й утворюють дрібні крапельки сульфатної та нітратної кислот, які переносяться вітрами у вигляді кислотного туману й випадають на землю кислотними дощами. Ці дощі згубно впливають на навколишнє середовище.

 

IV  Учень Техногенні викиди в атмосферу досягають 75 – 100 млн. тонн
щороку. 60 % із них дає згоряння вугілля, 30 % – згоряння нафти і 10 % – інші
виробничі процеси.

 

V Учень У будь-якому місті атмосфера забруднена відходами підприємств, автотранспорту, продуктами згорання палива. В Україні робота автотранспорту забезпечує 15 % забруднення атмосфери від його загальної кількості. Від кожної тисячі автомобілів за день у повітря надходить більше 300 кг карбон (II) оксиду – дуже токсичної речовини.

 

VI  Учень У наших містах з кожним роком збільшується кількість
транспортних засобів, а разом з тим зростає забруднення повітря.

Реактивні літаки теж виділяють шкідливі речовини: альдегіди, чадний газ, вуглеводні, оксиди нітрогену.

Існує ще одне джерело забруднення повітря – спалювання сміття та міських відходів.

 

Диспут

Проблеми: 1) до яких негативних наслідків для природи і людини призводять кислотні дощі?

2) як запобігти випаданню кислотних дощів?

 

в) Парниковий ефект.

Ведучий. Іншим наслідком забруднення атмосфери є парниковий ефект.

 

VII Учень За останні 120 років вміст вуглекислого газу в повітрі збільшився на 17 %. В атмосфері вуглекислий газ діє, як скло в теплиці чи парнику: він вільно пропускає на поверхню Землі сонячні промені, але утримує тепло розігрітої Сонцем поверхні планети. Це викликає розігрівання атмосфери, відоме під назвою парникового ефекту. За підрахунками вчених, у найближчі десятиліття середньомісячна температура Землі за рахунок парникового ефекту може збільшитися на 1,5 – 2 °С.

 

VI Учень У чому ж полягає небезпека парникового ефекту? Парниковий ефект викликає значні кліматичні зміни, зростання річної кількості опадів, утворення шарів хмар, посилення океанічних течій, танення полярних крижаних шапок. Внутрішні райони континентів стануть посушливими, а узбережжя – воло­гішими, зима – коротшою і теплішою, а літо – тривалішим і спекотнішим.

Глобальне потепління спричинить танення льодовиків у Гренландії, Антарктиді, Арктиці й горах усіх континентів, рівень Світового океану підвищиться на 6 – 10 м, при цьому буде затоплено близько 20 % суходолу.

 

І Учень Народна мудрість стверджує: «Здорове суспільство – здорова держава». Лікарі давно б'ють на сполох, оскільки зростання забруднення повітря призводить до погіршення самопочуття людини (схема 4).

Ведучий. Тому девізом усіх людей повинні стати слова Р.Роллана: «Перший обов'язок того, хто хоче стати здоровим, – очистити повітря навколо себе».

 

Учитель А тепер поговоримо про забруднення гідросфери в результаті господарської діяльності людини.

а) Забруднення вод суходолу.

Гідросфера, або водна оболонка Землі, – це моря й океани, крижані шапки приполярних районів, річки, озера, підземні води. Основним джерелом водопостачання є річковий стік.

Прісна вода використовується для пиття та приготування їжі, санітарно-гігієнічних цілей, сільського господарства, промисловості, міського будівництва, енергетики, рибальства, транспортних перевезень, сфери відпочинку.

Головними постачальниками води для України є Дніпро, а також Дунай, Дністер, Південний Буг, Тиса, Прут та ін.

Що ж є джерелом забруднення води (схема 5)?

 

Диспут

Проблеми:

  1. що необхідно зробити, щоб запобігти забрудненню водойм?
  2. як розв'язати проблему нестачі прісної води?

Ведучий. Хай на Землі не помирають ріки, Хай стороною обходить їх біда, Хай чистою лишається навіки Студена і смачна вода.

 Е. Огнецвіт

 

Забруднення Світового океану.

III Учень Стан вод Світового океану сьогодні викликає велику тривогу. Він забруднюється переважно річками, з якими щороку надходить понад 320 млн. т солей заліза, 6,5 млн. т фосфору тощо. Дуже багато забруднень потрапляє в океани і з атмосфери: 200 тис. т свинцю, 1 млн. т вуглеводнів, 5 тис. т ртуті тощо. Близько третини мінеральних добрив, що вносяться в ґрунт, вимиваються з нього дощовими водами й виносяться річками в моря й океани: лише азоту й фосфору таким шляхом потрапляє в океан близько 62 млн. т. на рік.

Ці речовини спричиняють бурхливий розвиток деяких одноклітинних водоростей. Загиблі водорості опускаються на дно, де починають гнити, поглинаючи увесь кисень з води. Це викликає загибель донних організмів.

 

IV  Учень До найбільших забруднювачів Світового океану належать нафта й нафтопродукти. Щороку у води океанів потрапляють 5 – 10 млн. т цих речовин. Нафтова плівка на поверхні моря пригнічує життєдіяльність морського фітопланктону, який є одним з основних постачальників кисню в земній атмосфері, порушує тепло- і вологообмін між океаном і атмосферою, знищує мальків риб та інших морських організмів.

Світовий океан забруднюється радіоактивними речовинами. Проблема захисту Світового океану нині стала однією з найактуальніших. її розв'язання – обов'язок усіх країн. З огляду на це ООН розробила й прийняла кілька важливих до­кументів, які регулюють судноплавство, рибальство, добування корисних копалин із морських родовищ. Найбільш відомою є угода, підписана більшістю країн світу у 1982 р. – «Хартія морів».

 

Диспут

Проблема: як запобігти забрудненню Світового океану?

 

Учитель хімії. Далі розглянемо проблему забрудненню літосфери. Ґрунти мають величезне значення не лише тому, що вони є джерелом отримання  харчових продуктів.  Ґрунти  відіграють активну роль в очищенні природних і стічних вод, фільтруючи їх. Ґрунтово-рослинний покрив планети є регулятором водного балансу суходолу. Тому користуватися ґрунтом, землею слід раціонально.

 

б) Охорона земної поверхні.

 

IX Учень Під впливом антропогенної діяльності людини структура земної поверхні постійно змінюється: скорочуються площі сільськогосподарських угідь і лісів, зростають площі «інших земель». Берегти землю – це означає розумно,  по-господарському її використовувати, щоб вона служила прийдешнім поколінням.

 

а)    Охорона рослинного світу.

Ведучий. А тепер поговоримо про стан біосфери нашої планети.

 

І Учень Рослинний світ дуже чутливо реагує на вплив екологічних факторів і слугує показником сили антропогенного впливу на природу.

Червона книга... Ідея її створення належить відомому англійському зоологу професору Пітеру Скотту. Червона книга – це зібрання фактів про унікальних представників флори й фауни нашої планети, яким загрожує зникнення. Міжнародна Червона Книга складається з кількох солідних томів. До неї занесено близько 300 видів і підвидів ссавців, майже 300 видів птахів, більше 100 видів плазунів, 40 видів земноводних, понад 250 видів судинних рослин.

 

б ) Охорона тваринного світу.

 

І Учень З давніх-давен тварини були для людей не лише джерелом основних продуктів харчування. Зі шкур тварин виготовляли одяг, із кісток – знаряддя праці, прикраси, отримували технічну, лікарську сировину.

З 1970 по 1990 р. кількість видів, які опинилися на грані вимирання, зросла з 92 до 550.

Серед найважливіших заходів щодо охорони тваринного світу слід назвати такі: виховання дбайливого ставлення до природи, усвідомлення необхідності її охорони, найсуворіша боротьба з браконьєрством, посилення інспекторського контролю в лісах, обмеження антропогенних забруднень, розселення видів у зручні для існування місця, контроль за кількістю хижаків, активний розвиток заповідної справи.

 

Диспут

Проблема: які ж наслідки має забруднення навколишнього середовища (схема 6)?

Підсумки заходу