Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності - це перша заповідь виховання. У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, души яких гнітить думка, що вони ні на що не згідні. Успіх у навчанні -єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для перероблення труднощів, бажання вчитися.
В.О. Сухомлинський.

Урок №20

Тема. Практична робота 3. Розв’язування експериментальних задач

 

Мета. Перевірити практичні вміння та навички проведення дослідів, робити висновки щодо їх результатів. Перевірити, систематизувати та відкоригувати знання учнів з теми «Розчини» (уміння складати рівняння реакцій обміну в молекулярному повному та скороченому йонному виглядах.) Формувати вміння спостерігати та робити висновки.

 

Обладнання: таблиці «Якісні реакції на деякі йони», «Розчинність кислот, основ та солей у воді».

 

Тип уроку: застосування знань, умінь і навичок.

 

Методи : практична робота.

 

Хід уроку

 

І. Актуалізація опорних знань

Фронтальна бесіда

Які реакції називаються реакціями йонного обміну?

За яких умов реакції йонного обміну відбуваються до кінця?

Який процес називають електролітичною дисоціацією?

Які речовини називають: а) електролітами; б) неелектролітами?

Які речовини з погляду елекролітичної дисоціації називають: а) кислотами; б) солями; в) основами?

Що показує ступінь електролітичної дисоціації?

Які електроліти називають: а) сильними; б) слабкими?

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

(Формування компетенції дослідника)

Ми спробуємо використати теоретичні знання та перевірити їх на практиці.

 

ІІІ. Інструктаж із проведення практичної роботи

Учитель роздає інструктивні картки.

 

ІV. Практична робота

Проводиться згідно з інструктивною карткою.

Практична робота проводиться в малих групах. Використовуються елементи взаємонавчання. Учитель коригує роботу груп, надає необхідну допомогу, іноді здійснює перевірку роботи. Необхідно прослідкувати, щоб кожен учень працював з реактивами, успішно впорався з поставленими завданнями.

 

Інструктивна картка

 

Практична робота №3

Тема. Розв’язування експериментальних задач

Мета: закріпити навички проведення реакції обміну з визначенням умов їх перебігу до кінця, довести, що реакції обміну в розчинах електролітів відбуваються між окремими йонами.

Обладнання та реактиви: штатив з пробірками, розчини арґентум нітрату, хлоридної кислоти, барій хлориду, натрій карбонату, ферум (ІІІ) хлориду, калій фосфату, сульфатна кислота, натрій гідроксид.

 

1. Виконайте завдання

 

  1. Позначте, які йони можуть перебувати в розчині одночасно.

2. Позначте пару речовин, взаємодію якої характеризує скорочене йонне рівняння.

Практична частина

Пам’ятайте!

  1. Луги й кислоти небезпечні при попаданні на шкіру або в очі.

  2. Реактиви беріть у невеликих кількостях.

Хід роботи

 

Завдання 1.

Підберіть ті реактиви, які необхідні для здійснення реакції, що відповідають схемам:

а) Ag+ + Cl-→ AgCl↓

б) Ba2+ + CO32- → BaCO3

в) Fe(OH)3 + 3H+ → Fe3+ + 3H2O

г) 3Ag+ + PO43- → Ag3PO4

Напишіть рівняння реакцій у молекулярній, повній і скороченій йонно-молекулярних формах.

 

Завдання 2.

Добудьте реакцією обміну за допомогою наявних реактивів такі речовини: а) BaSO4 б)Cu(OH)2 в)CO2.

Напишіть рівняння реакцій у молекулярній, повній і скороченій йонно-молекулярних формах.

 

Висновки: На даній практичні роботі ми дослідним шляхом встановили, що усі реакції обміну в розчинах електролітів відбуваються …