Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності - це перша заповідь виховання. У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, души яких гнітить думка, що вони ні на що не згідні. Успіх у навчанні -єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для перероблення труднощів, бажання вчитися.
В.О. Сухомлинський.

Тема. Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів і     гідратів оксидів неметалічних елементів.

Мета уроку: ознайомити учнів із властивостями оксидів неметалічних елементів, удосконалювати уміння по складанню  рівнянь хімічних  реакцій,  що характеризують властивості оксидів неметалічних елементів; формувати навички складання опорних схем. Розглянути поширення оксидів у природі, їх значення та галузі застосування.

Методи роботи: репродуктивний, дослідницько-пошуковий, творчий.

Форми роботи: виконання експерименту, бесіда, робота з опорними схемами,  самостійна та колективна робота .

Обладнання і реактиви:  зразки оксидів, як роздатковий матеріал.

Наочність: періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва

Тип уроку: комбінований урок

Очікувані результати:

учень:

 • розпізнає  оксиди неметалічних елементів;
 • складає рівняння хімічних реакцій, які підтверджують кислотний характер оксидів неметалічних елементів;
 • називає речовини за систематичною номенклатурою;
 • характеризує хімічні властивості оксидів неметалічних елементів ;
 • порівнює хімічні властивості оксидів неметалічних елементів;
 • знає поширення оксидів неметалічних елементів в природі, галузі їх застосування.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань

Колективне обговорення:

учні пригадують, що речовини, які складаються з атомів двох елементів належать до бінарних сполук.

Робота з роздатковим матеріалом:

 • назвати речовини за формулами;
 • написати формули речовин за назвами.

ІІ. Сприйняття та усвідомлення матеріалу

 1. Добування оксидів

Завдання.  Напишіть рівняння реакції  добування оксидів Гідрогену, Карбону (ІІ) та (ІV), Сульфуру (ІV) та Фосфору (V).

2. Фізичні властивості оксидів неметалічних елементів.

Учитель. Розгляньте зразки виданих вам оксидів, зверніть увагу на фізичні властивості деяких відсутніх на партах оксидів . Для цього скористайтесь схемами 1 – 3.

 

 

 

 

 

Схема 1

Фізичні властивості сульфур (ІV) оксиду

                                                                                                            Схема 2

Фізичні властивості сульфур (VІ) оксиду

 

Схема 3

Фізичні властивості оксидів  Карбону (ІІ), (ІV) та Нітрогену (ІV)

 

Як бачимо  зі  схем  1–3, оксиди неметалічних елементів дещо відрізняються за своїми фізичними властивостями і агрегатним станом.

3.Хімічні властивості оксидів неметалічних елементів.

Учитель. Зважаючи на те, що солетвірні оксиди неметалічних елементів належать до кислотних оксидів їх гідратами є оксегеновмісні кислоти. Більшість із них одержують під час прямої взаємодії відповідного оксиду з водою. Але існують окремі виключення із правил: силіцій (ІV) оксид,  основна складова річкового піску, з водою не реагує.

 1. Кислотні оксиди неметалічних елементів реагують з водою , утворюючи кислоти:

SO2+H2O          H2SO3;

SO3+H2O          H2SO4;

CO2+H2O          H2CO3;

P2O5+3H2O       2H3PO4

Sі O2+H2O        реакція не відбувається .У такому разі кислоту добувають , діючи на розчинну сіль кислоти сильною кислотою:

Na2SіO3+H2 SO4 ® Na 2SO4+H2 SіO3¯

 • Напишіть повне й скорочене йонні рівняння  цієї реакції.

Для кращого орієнтування в розглянутому матеріалі скористайтесь таблицею 1.

                                                                           Таблиця 1

Формула

оксиду

Ступінь окиснення

кислототвірного елемента

Гідрати оксидів

Формула

Назва кислоти

 1.  

+ 4

H2SO3

Сульфітна

 1.  

+6

H2SO4

Сульфатна

 1. 2

+4

H2CO3

Карбонатна

 1. іO2

+4

H2SіO3

Силікатна

 1.  

+5

H3PO4

Ортофосфатна

 1. Кислотні оксиди неметалічних елементів реагують з основними оксидами утворюючі солі:

SO2+Na2O  ® Na2 SO3

P2O5+3CaO  ® Ca3(PO4)2

CO2+K2O ® K2 CO3

 

 1. Кислотні оксиди неметалічних елементів реагують  з лугами, утворюючи сіль та воду:   

     CO2+ Ca(OH)2   ®    Ca CO3 + H 2O

 

4. Несолетворні оксиди неметалічних елементів відновлюють метали з їх оксидів:

    CO + СuO  ®  Сu  +  CO2

4. Поширення оксидів у природі

      1. Поширення в природі вуглекислого газу і його значення.

 • суть фотосинтезу; умови його проходження;
 • суть парникового ефекту.

                2. Поняття  про кислотні дощі та причини їх виникнення

 

ІІІ. Узагальнення та систематизація знань

Самостійна робота

 1. Поясніть, чому  SіO2   не реагує з водою.
 2. Які оксиди називають кислотними?
 3. Закінчити    схеми реакцій           

SO3 + КОН ®         

CO + FeO   ®        

CO2 + Ca O ®      

P2O5 + H2O ®  

      4. Розв’язати задачу.

Який об’єм карбон (ІV) оксиду можна добути з 6 г вуглецю?

 

ІV. Підсумок уроку

 V. Домашнє завдання

1.Опрацюйте §8  підручника

2.Використовуючи літературні джерела , міжпредметні зв’ язки хімії, фізики, біології та географії підготуйте й презентуйте проект  на тему: « Глобальне потепління: що за ним криється».

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Ярошенко О.Г. Хімія. 10 клас. - К.:  Грамота,  2010
 2. Деленко О.Л.,  Деленко С.П. Розробки уроків з хімії 10 клас. – К.: Шкільний світ, 2010
 3. Гранаткіна  Т.М., Григорович О.В. Хімія. Плани - конспекти  уроків. – Харків: Ранок, 2004