Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності - це перша заповідь виховання. У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, души яких гнітить думка, що вони ні на що не згідні. Успіх у навчанні -єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для перероблення труднощів, бажання вчитися.
В.О. Сухомлинський.

Котрольна робота № 3 «Початкові хімічні поняття»

  1. варіант

1. Реагенти - це:

а)речовини,що вступають в реакцію;

б)речовини, що утворюються під час реакції;

в)речовини, що знаходяться в лівій частині реакції;

г)речовини, що вступають і що утворюються в результаті реакції;

д)правильної відповіді немає.

2.Приклади формул тільки простих речовин наведені у від­повіді:

а) НС1, Н2O, А12O3;

б) НС1, СuО, FeS;

в) А1, А12O3, А1С13;

г) O2, С12, S;

д) правильної відповіді немає.

3. Запис 6Н2 означає:

а) 6 атомів Гідрогену;

б) 12 атомів Гідрогену;

в) 6 молекул водню;

г) 6 молекул води;

д) правильної відповіді немає -

4.Що називається рівнянням хімічної реакції?

5.Серед перелічених явищ виберіть хімічні:

а) прокисання яблучного соку; б) танення снігу,

в) висихання білизни після прання; г) гниття деревини.

6. Вкажіть, якими ознаками супроводжуються такі хімічні перетворення: горіння бензину, взаємодія питної соди та оцту.

7. Випадання дощу – це явище… Чому?

8. Закінчіть рівняння реакції:

+ … = Р2О3

+ … = MgS

9.Розставте коефіцієнти в схемах хімічних реакцій:

а) _Си + _O2 →_СuО; б) _КNO3 → _КNO2 + _О2;

в) _ AgВr → _ Ag + _Вr2; г) _ Na + _Н2O → _ NаОН + _Н2.

10. Складіть рівняння реакцій утворення сполук у разі взаємодії речовин:

а) калій і сірка б) магній і нітроген(ІІІ)

в) кальцій і водень г) меркурій(І) і кисень

11. Складіть рівняння реакцій, що відповідає наступному процесу:

унаслідок взаємодії водню Н2 і кисню О2 утворюється вода Н2О;

12.Яка маса магній оксиду МgО утворилася при повній взає­модії 5,25 г кисню та 7,88 г магнію?

13. Визначити масові частки елементів у карбон (ІV) оксиді СО2?


 

Котрольна робота № 3 «Початкові хімічні поняття»

  1. варіант

1. Продовжіть речення: маса речовин, що вступили в хімічну реакцію ….

а) дорівнює масі речовин, що утворилися в результаті реакції;

б) менша за масу речовин, що утворилися в результаті ре акції; '

в) більша за масу речовин, що утворилися в результаті ре­акції;

г) періодично змінюється під час хімічної реакції;

д) правильної відповіді немає.

2

Для позначення на письмі трьох молекул вуглекислого газу використовують запис:

а) СO2;

б) ЗО2 ;

в) ЗС + O2;

г) ЗСO2;

д) правильної відповіді немає.

3.Приклади формул тільки складних речовин наведені у відповіді:

а) СuО, O2, Сu;

б) НС1, Н2O, А12O3;

в) А1, А12O3, А1С13;

г) O2, С12, S;

д) правильної відповіді немає.

4.Які явища називаються хімічними?

5. Серед перелічених явищ виберіть хімічні:

а) кипіння води б) обвуглення цукру

б) кування заліза в) прокисання молока

6. Під час грози від блискавки загорілось дерево. Про які яви­ща йде мова у цьому реченні? Поясніть свою відповідь.

7. Утворення сніжинок – це явище… Чому?

8. Закінчіть рівняння реакції:

+ … = SO3

+ … = CaCl2

9.Розставте коефіцієнти в схемах хімічних реакцій:

а) _А1 + _С12 → _А1С13; б) _КС1O3 → _КС1 + _O2;

в) _А12O3 + _НС1 → _АlС13 + _Н2O; г) _Fе2O3 + _Н2 → _Fе + _Н2O.

10. Складіть рівняння реакцій утворення сполук у разі взаємодії речовин:

а) сірки та магнію б) кальцію та фосфору (ІІІ)

в) водню та кисню г) купруму (ІІ) та кисню

11. Складіть рівняння реакцій, що відповідає наступному процесу:

під час горіння (взаємодії з киснем О2) залізного порош­ку Fе утворюється ферум(Ш) оксид.

12. Визначте масу кальцію, що прореагує з хлором масою 14,2 г, якщо маса продукту реакції (СаСl2) становить 22,2 г.

13. Визначити масові частки елементів у калій оксиді К2О?