Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності - це перша заповідь виховання. У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, души яких гнітить думка, що вони ні на що не згідні. Успіх у навчанні -єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для перероблення труднощів, бажання вчитися.
В.О. Сухомлинський.

Узагальнення з теми «Початкові хімічні поняття»

 1. Скласти формули:

 • сульфур (ІV) оксиду;

 • натрій хлориду;

 • фосфор (V) оксиду.

 

 1. Визначити валентність атомів елементів у сполуках:

 • Fe2O3;

 • SO3;

 • CaO.

 

 1. Обрахувати масові частки Оксигену та Мангану у манган (VII) оксиді.

 

 1. Розставте коефіцієнти в таких схемах реакцій:

Mg + H3PO4 → Mg3(PO4)2 + H2 ZnO + HNO3 → Zn(NO3)2 + H2O

Al2O3 + HNO3 → Al(NO3)3 + H2O FeSO4 + NaOH → Na2SO4 + Fe(OH)2

CaO + H3PO4→ Ca3(PO4)2 + H2O Al2O3 + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2O

Zn(OH)2+ HNO3 → Zn(NO3)2 +H2O CuCl2 + KOH → Cu(OH)2 + KCl


 

 1. Складіть рівняння реакцій:

а) унаслідок взаємодії водню Н2 і кисню О2 утворюється вода Н2О;

б) під час горіння (взаємодії з киснем О2) залізного порош­ку Fе утворюється ферум(Ш) оксид.


 

 1. Запишіть рівняння взаємодії і доберіть коефіцієнти таких про­стих речовин:

а) водень та азот;

б) калій і хлор;

в) кальцій і кисень,

г) алюміній і йод;

д) магній і бром.

 1. Із яких простих речовин утворюються ZnS , Na2O, CuO, Ca3P2 . Запишіть рівняння реакцій.

 

 1. Складіть рівняння хімічних реакцій утворення таких сполук із простих речовин:

а) нітроген (ІІ) оксид; д) фосфор (V) оксид;

б) фосфор (ІІІ) оксид; е) арґентум (І) сульфід;

в) кальцій сульфід; є) кальцій фосфід;

г) карбон (ІV) оксид. ж) цинк оксид.

 

 1. Яка маса карбон (ІV) оксиду утвориться, якщо про взаємодіє 5,25 г кисню та 7,75 г карбону.

 

 1. Визначте масу кальцію, що реагує з сіркою масою 32 г, якщо під час реакції утворюється кальцій сульфід (CaS) масою 70 г.


 

 1. Серед перелічених явищ виберіть хімічні:

а) прокисання яблучного соку;

б) танення снігу;

в) висихання білизни після прання;

г) гниття деревини.