Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності - це перша заповідь виховання. У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, души яких гнітить думка, що вони ні на що не згідні. Успіх у навчанні -єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для перероблення труднощів, бажання вчитися.
В.О. Сухомлинський.

Практичне заняття

1. Розставте коефіцієнти в таких схемах реакцій:

C2H4 + O2 → CO2 + H2O C3H8 + O2 → CO2 + H2O

CO + O2 → CO2 NO2 + H2O → HNO2 + HNO3

NaNO3 → NaNO2 + O2 NH4NO3 → N2O + H2O

AgNO3 → Ag + NO2 + O2 FeCl2 + Cl2→ FeCl3

Al + HCl → AlCl3 + H2 NaBr + Cl2 → NaCl + Br2

SiO2 + HF → SiF4 + H2O N2O5 + H2O → HNO3

 

CaO + HNO3 → Ca(NO3)2 +H2O Fe(OH)3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O

Zn(OH)2 + H3PO4 → Zn3(PO4)2 + H2O ZnO + H3PO4 → Zn3(PO4)2 + H2O

Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2 Zn + H3PO4 → Zn3(PO4)2 + H2

FeCl3 + NaOH → Fe(OH)3 + NaCl Al(OH)3 → Al2O3 + H2O

Ca3(PO4)2 + H2SO4 → CaSO4 + H3PO4 Ba + H2O → Ba(OH)2 + H2

 

 

2. Допишіть рівняння хімічних реакцій:

+ O2 → CO2

Ba + … → Ba S

+ Cl2 → Al Cl3

Na + O2 → …

Al + … → Al2O3

 

3. Складіть рівняння реакцій:

а) унаслідок взаємодії водню Н2 і кальцію Са утворюється СаО;

б) під час горіння (взаємодії з киснем О2) залізного магнію утворюється магній (ІІ) оксид

 

4. Запишіть рівняння взаємодії і доберіть коефіцієнти таких простих речовин:

а) водень та азот; е) сірки та магнію ;

б) калій і хлор; є) кальцію та фосфору (ІІІ);

в) кальцій і кисень; ж) купруму (І) та кисню;

г) алюміній і йод; з) магній і нітроген(ІІІ);

д) магній і бром; і) меркурій(І) і кисень.

Складаючи рівняння реакцій, враховуйте, що молекули хлору, кисню,йоду та азоту складаються з двох атомів.

 

5. Обчисліть масові частки кожного елемента у алюміній гідроксиді Al(OH)3.

 

6. Обчисліть масову частку Оксигену у карбон (ІV) оксиді .

 

7. Випишіть окремо фізичні й хімічні явища:

а) замерзання води; б) іржавіння заліза;

в) танення сніжинок; г) пожовтіння листя;

д) скисання молока; е) загнивання м’яса;

 

8. Яка ознака хімічної реакції взаємодії соди з оцтом? Які ще ознаки хімічних реакцій ви знаєте?

 

9. Яка маса води розклалась, якщо в результаті реакції утворилося 64 г кисню і 8 г водню?

 

10. У результаті взаємодії міді масою 6,4 г з киснем масою 1,6 г утвориться купрум(ІІ) оксид масою:

а) 4,8 г; б) 4 г; в) 8 г; г) 10,24 г.

 

11. Знайдіть відповідність між вихідними речовинами і продуктами реакцій та написати відповідні рівняння реакцій:

1) K i Cl2 а) CO2

2) C i O2 б) BaS

3) Ba i S в) KCl

4) K і O2 г) CuO

д) KO2

12. Складіть хімічну формулу сполуки, яка складається з двох атомів Алюмінію та трьох атомів Оксигену, визначте відносну молекулярну масу цієї сполуки.

 

13. У якій речовині масова частка Мангану більша: у MnO2 чи Mn2O7 ?

 

14. З яких простих речовин утворюються АlI3, CO2, ZnS, Na2O, CH4? Запишіть рівняння реакцій.

 

15. Запишіть рівняння реакцій утворення сполук:

а) Натрію (І) з Силіцієм (ІV);

б) Літію (І) з Сульфуром (ІІ);

в) Кальцію (ІІ) з Нітрогеном (ІІІ).

 

16. Запишіть рівняння реакцій утворення сполук:

а) ферум (ІІ) сульфіду;

б) нітроген (ІV) оксиду;

в) кальцій хлориду;

г) сульфур (ІV) флуориду.

 

 Прийом «Лови помилку!»
Учитель зачитує твердження. Завдання учнів — вибрати з-поміж них правильні.
1.    Ферум — це активний елемент, неметал.
2.    Залізо легко кується.
3.    Ферум розташований у IV групі Періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва.
4.    Формула гематиту — Fe2O3.
5.    Температура плавлення заліза — 1539 °С.
6.    Залізо — метал червоного кольору.
7.    Молекула заліза містить один атом Феруму.
8.    Залізо не має здатності намагнічуватися.
9.    Поблизу м. Делі в Індії знаходиться залізна колона без найменшої плямочки іржі, хоча її вік — майже 2800 років.
10.    Залізо в природі дуже поширене у вільному вигляді.
11.    Заряд ядра атома Феруму — +26.
По завершенні роботи вчитель називає номери правильних тверджень, а учні самостійно виправляють свої помилки й оцінюють власні роботи.