Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності - це перша заповідь виховання. У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, души яких гнітить думка, що вони ні на що не згідні. Успіх у навчанні -єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для перероблення труднощів, бажання вчитися.
В.О. Сухомлинський.

Самостійна робота

Завдання 1. З якою з перелічених нижче речовин реагуватиме хлоридна кислота? Напишіть рівняння можливих реакцій.

Варіант І: а) магній; б) кальцій оксид; в) ртуть; г) калій гідроксид.

Варіант ІІ: а) срібло, б) купрум(II) оксид; в) алюміній; г) натрій гідроксид.

Завдання 2. Здійсніть перетворення.

Варіант І: Cl2 → NaCl → HCl → MgCl2  

Варіант ІІ: Cl2 → HCl → NaCl → AgCl  

Завдання 3. Розв’яжіть задачі.

Варіант І. Обчисліть об’єм водню (н. у.), що виділиться внаслідок узаємодії 130 г цинку з 200 г розчину хлоридної кислоти з масовою часткою кислоти 27 %.

Варіант ІІ. Обчисліть об’єм гідроген хлориду (н. у.), одержаного шляхом узаємодії 117 г натрій хлориду з концентрованою сульфатною кислотою масою 150 г (масова частка кислоти — 60 %).