Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності - це перша заповідь виховання. У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, души яких гнітить думка, що вони ні на що не згідні. Успіх у навчанні -єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для перероблення труднощів, бажання вчитися.
В.О. Сухомлинський.

 

Урок на тему: «Реакції обміну і заміщення.

Заходи безпеки під час роботи з кислотами. Використання кислот.»

 

Мета уроку: Розглянути ще два типи реакцій, а саме – заміщення і обміну. Узагальнити знання учнів про типи реакцій. Розглянути основні заходи безпеки під час роботи і використання кислот. Розвивати вміння складати рівняння хімічних реакцій і визначати їх тип. Виховувати обережність  під час роботи з хімічними речовинами, зокрема з кислотами.

Тип уроку: поглиблення знань.

                                            Хід уроку

І. Організаційний етап.

ІІ. Перевірка знань учнів.

 

 1. 4 учнів працюють на картках. (Додаток 1).

 

 1. Опитування по властивостях кислот. (Одночасно роблю перевірку заповнення таблиці «Хімічні властивості основних класів неорганічних речовин», а саме властивості кислот). (Додаток 2).

 

 1. Логічна вправа «Знайди зайву речовину».
 • Na2O, CuO, SO2;
 • HCl, H2SO4, H2CO3;
 • H2SO3, HNO3, H2SO4.

 

ІІІ. Поглиблення знань.

 

          1. Закінчити рівняння реакцій:

Mg + HCl →

Zn + HCl →

Cu + HCl →

Учні роблять висновок про взаємодію кожного із запропонованих металів із хлоридною кислотою. Записують рівняння відповідних реакцій, а тоді перевіряють дослідами і виконують лабораторний дослід № 2. Взаємодія металів із хлоридною кислотою.

 • Як відбувалась кожна з цих реакцій?
 • Чому перша реакція відбувалась найінтенсивніше, а інші ні?
 • Чим ці реакції схожі і яка їх особливість?

Такі реакції називаються реакціями заміщення –  реакції між простою

і складною речовинами, в результаті яких атоми простої речовини заміщають атоми у складі складної речовини. В результаті такої реакції утворюються нові проста і складна речовини.

 

          2. Написати рівняння реакцій взаємодії KOH, CuO, Na2O, AgNO3 з ортофосфатною кислотою.

          -  Чим схожі ці реакції, яка їх особливість?

          Такі реакції називаються реакціями обміну – реакції між двома складними речовинами, в результаті яких вони обмінюються своїми складовими частинами.

 • Як називається перша із запропонованих реакцій? (Реакція нейтралізації).

 

 

3. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.

- Звернути увагу на правильність розчинення кислот у воді;

- Згадати з учнями і розглянути правила поводження, якщо кислоту розлито.

 

 1. Використання кислот.

Доповіді учнів, які вони підготували на тему «Використання кислот». (Завдання було задане на попередньому уроці).

 

IV. Домашнє завдання.

         Опрацювати § 12, № 113.

V. Підсумки уроку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

Картка 1

 

1. Що таке індикатори, які індикатори вам відомі? Який індикатор не змінює забарвлення під дією кислот?

2. Закінчити рівняння реакцій:

               СаО + НNO3

               Mg(OH)2 + HCl →

                                                     

Картка 2

 

1. Що таке ряд активності металів? Яку інформацію з нього можна одержати?

2. Закінчити рівняння реакцій:

               СаСО3 + H2SO4

               MgO + HBr →

 

 

Картка 3

 

1. Які речовини називають кислотами? За якими ознаками їх класифікують?

2. . Закінчити рівняння реакцій:

               NaOH + H2SO3

               Fe2O3 + HCl →

 

Картка 4

 

1. Як класифікують кислоти за основністю і за вмістом Оксигену?

2. Закінчити рівняння реакцій:

               Ba(OH)2 + H3PO4

               K2SO3 + HCl →

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

Хімічні властивості основних класів неорганічних речовин

 

 

 

метали

вода

основні оксиди

кислотні оксиди

кислоти

основи

солі

кислотні оксиди

 

 

 

 

 

 

 

основні оксиди

 

 

 

 

 

 

 

кислоти

 

 

 

 

 

 

 

 

основи

 

 

 

 

 

 

 

 

солі