Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності - це перша заповідь виховання. У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, души яких гнітить думка, що вони ні на що не згідні. Успіх у навчанні -єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для перероблення труднощів, бажання вчитися.
В.О. Сухомлинський.

Варіант 1 Прізвище та ініціали__________________

1. Урівняти рівняння хімічних реакцій:

а) Fe(ОН)3 Fe2О3 + Н2О;

б) А12О3 + H2SО4 A12(SО4)3 + Н2О;

в) НС1 + Сг2О3 СгС13 + Н2О;

г) Na + Н2О NaOH + Н2;

2. Допишіть рівняння хімічних реакцій

а) … + O2 CO2 ; б) … + … → FeCl3 в) … + Cl2Al Cl 3

3. Запишіть рівняння взаємодії і доберіть коефіцієнти таких про­стих речовин:

а) водень та кисень; б) калій і хлор;

___________________________ ____________________________

Самостійна робота «Валентність». 7 клас

Варіант І

  1. Визначити валентність кожного елемента в сполуках, що мають такі формули: NH3, PH3, HCl, SiH4, H2S?

 

2. Написати формули сполук K, Al, Ba, Zn, H, Mg: а) із Сульфором (II); б) з Хлором (I). Та назвати їх

 

Варіант ІІ

  1. Визначити валентність кожного елемента в сполуках, що мають такі формули: NH3, PH3, HCl, SiH4, H2S?

 

  1. Написати формули сполук Na, Cu(I), Cu(II), P(V), Ca(II), Fe(II), Fe(III), C(IV): а) з Оксигеном; б) з Хлором (I). Та назвати їх

 

Варіант ІІІ

  1. Яка валентність елементів у сполуках, що мають такі формули: ZnS, Cu2S, Al2S3, SnS2, P2S5?

  2. Написати форули сполук з Оксигеном таких елементів: N(V), C(II), C(IV), P(III), Si)IV), Ag(I), Zn(II), Al(III). Та назвати їх.

 

Варіант IV

  1. Визначити валентність кожного елемента в сполуках, що мають такі формули: Al2O3, HBr, Mn2O7, PbO2, CH4.

 

  1. Написати формули сполук K, Al, Ba, Zn, H, Mg: а) із Сульфором (II); б) з Хлором (I). Та назвати їх.

 

 

Варіант 2 Прізвище та ініціали__________________

1. Урівняти рівняння хімічних реакцій:

а) А1С13 + NaOH А1(ОН)3 + NaCl;

б) Fe2О3 + HNО3 Fe (NО3)3 + H2О;

в) А1 + І 2 А1І3;

г) Fe2О3 + Н2 Fe + Н2О;

2. Допишіть рівняння хімічних реакцій:

а) Na + O2 → … б) Ca + O2→ … в) … + … → Li2O

3. Запишіть рівняння взаємодії і доберіть коефіцієнти таких про­стих речовин:

а) кальцій і кисень; б) алюміній і бром;

__________________________ ______________________________

 

Варіант 3 Прізвище та ініціали__________________

  1. Урівняти рівняння хімічних реакцій:

а) FeС13 + КOH Fe(ОН)3 + КCl;

б) А12О3 + HNО3 А1(NО3)3 + H2О;

в) А1 + F 2 А1F3;

г) Сг2О3 + Н2 Сг + Н2О;

2. Допишіть рівняння хімічних реакцій:

а) Al + … → Al2O3; б) Fe + … → FeO; в) … + … → CaBr2

3. Запишіть рівняння взаємодії і доберіть коефіцієнти таких про­стих речовин:

а) цинк і хлор; б) магній і кисень,

__________________________ _______________________________

 

Варіант 4 Прізвище та ініціали__________________

  1. Урівняти рівняння хімічних реакцій:

а) А1(ОН)3 А12О3 + Н2О;

б) Fe 2О3 + H2SО4 Fe 2(SО4)3 + Н2О;

в) НІ + Сг2О3 СгІ3 + Н2О;

г) К + Н2О КOH + Н2;

2. Допишіть рівняння хімічних реакцій:

а) … + O2CаO; б) … + О2 SO2 ; в) … + … → MgO

3. Запишіть рівняння взаємодії і доберіть коефіцієнти таких про­стих речовин:

а) кальцій та сірка; б) барій і бром;

_________________________ _____________________________