Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності - це перша заповідь виховання. У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, души яких гнітить думка, що вони ні на що не згідні. Успіх у навчанні -єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для перероблення труднощів, бажання вчитися.
В.О. Сухомлинський.

Обчислення за рівнянням хімічної реакції, якщо один з реагентів узято в надлишку.

 

  1. До барій хлориду масою 20,8 г долили натрій сульфат масою 16 г. Яка маса речовини, що випала в осад?
  2. Алюміній масою  6 г спалили в атмосфері хлору об’ємом 6,72 л (н.у). Яка маса алюміній хлориду утворилася?
  3. Оксид кальцію масою 14 г обробили розчином, що містить хлоридну кислоту масою 14,6 г. Визначити масу утвореної солі.
  4. Обчисліть об’єм  хлороводню, що утвориться при взаємодії 35,5 г хлору з 5,6 л водню.
  5. До розчину аргентум нітрату масою 170 г з масовою часткою солі  10% долили натрій хлорид масою 6 г. Яка маса речовини, що випала в осад?
  6. Алюміній масою 12 г спалили в атмосфері хлору об’ємом 13,44 л (н.у). Сіль, що утворилася додали до розчину натрій гідроксиду  з масою  NaOH 30 г. Яка  маса драглистого осаду, що утворився?
  7.  На  розчин калій хлориду масою 100 г з масовою часткою солі 3,9% подіяли розчином аргентум нітрату масою 100 г з масовою часткою солі 8,5%. Яка маса утвореного осаду?