Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності - це перша заповідь виховання. У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, души яких гнітить думка, що вони ні на що не згідні. Успіх у навчанні -єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для перероблення труднощів, бажання вчитися.
В.О. Сухомлинський.

Тема: Тепловий ефект хімічних реакцій. Екзотермічні і ендотермічні реакції. Термохімічні рівняння.

Мета:

Навчальна: познайомити учнів з поняттям «тепловий ефект хімічної реакції», термохімічні рівняння»; 

Розвиваюча: розширити уявлення про хімічні реакції  на прикладі ендотермічних і екзотермічних  реакцій; формувати навички і вміння складати термохімічні  рівняння реакцій, розв’язувати вправи з їх використанням.

Виховна: виховувати почуття прекрасного, вміння узагальнювати, аналізувати, робити висновки.

Обладнання: періодична система хімічних елементів, таблиця розчинності, ряд активності металів, мультимедійна презентація до уроку. Для демонстрації: папірець з наклеєним магнієм, сірники, свіже осаджений купрум(ІІ)гідроксид, тримач, пробірка.

Тип уроку: комбінований

Хід уроку

І. Організаційний момент.

Добрий день діти, сідайте. Мене звати Оксана Анатоліївна, сьогодні я буду вашим вчителем, а з вами я познайомлюся ближче в ході уроку. В народі кажуть, що добре слово душу зігріває. Отож поглянувши на екран я хочу побажати вам золотого, гарного настрою. Зігрійте душу один одному і запишіть добре тепле слово на листочках, що знаходяться у вас на партах  та подаруйте його сусіду по парті.

 

Діти ви розпочали вивчати тему «Хімічні реакції».

 

ІІ. Повторення домашнього завдання.

Бесіда:

 1. Давайте повторимо за якими ознаками класифікують хімічні реакції?
 2. Пригадайте ознаки хімічних реакцій?

 

 

ІІІ. Мотивація

Насолоджуючись останніми осінніми теплими днями «бабиного літа», лише зрідка замислюємось: а що це таке «бабине літо» і чому після холодів наступають теплі дні? Сьогодні ми спробуємо дослідити взаємозв’язок між природнім явищем «бабине літо» та хімічними реакціями.

Але спершу,  виконавши вправу «Відгадай слово» ми дізнаємося за якою із ознак ми будемо детальніше розглядати хімічні реакції

Рівняння реакції

Типи хімічних реакцій

Сполучення

Розклад

Заміщення

Обмін

Mg+2HCl→MgCl2 +H2

М

Н

Т

О

2Ca + O2 →2CaO

Е

Г

Р

С

NaCl + AgNO3→NaNO3+AgCl

Т

У

Ш

П

2Fe(OH)3→Fe2O3+3H2O

А

Л

Б

В

H2 SO4 + BaCl2→BaSO4+2HCl

Г

Д

Є

О

 

Слово відгадка – «тепло», отже на сьогоднішньому уроці ми будемо розглядати класифікацію реакцій за тепловим ефектом, розширимо уявлення про хімічні реакції  на прикладі ендотермічних і екзотермічних  реакцій; навчимося складати термохімічні  рівняння реакцій.

 

Розгорніть зошити та запишіть тему уроку.

Записують тему уроку.

 

І перш ніж приступити до вивчення нового матеріалу давайте проведемо хімічний експеримент. У вас на партах знаходяться реактиви. Дивлячись на формули, що на етикетках, скажіть з чим ми будемо працювати?

 

Техніка безпеки при роботі з кислотами! (Виконують експеримент)

 

Доторкніться до дна пробірки. Що ви відчуваєте? Давайте запишемо цей процес.

 

А тепер погляньте на екран. Зараз ви побачите процес розкладання купрум (ІІ) гідроксиду.

 

Записуємо рівняння

 

Яка різниця між цими двома процесами? (Роблять висновки)

 

Відкрийте підручник на сторінці 95 і запишіть у зошит визначення теплового ефекту.

Тепловий ефект реакції – кількість теплоти, що виділяється чи поглинається під час хімічних реакції.

 

Тепловий ефект позначається:

 

 1.         – показує скільки теплоти (в кДж) виділилося або поглинулося під час реакції;

 

До попередніх реакцій дописуємо Q

 

 

Хімічні рівняння, в яких зазначено кількість теплоти, що виділяєтьсяабо поглинається, називаються термохімічними рівняннями. 

А. FeO + CO → Fe + CO2 + Q;

Б. СаО + Н2О → Са(ОН)2 + 256 кДЖ;

В. СН4 + Н2О → СО2 + 3Н2 ─ Q;

 

Фізкультхвилинка «Увага»

З курсу фізики вам відомо, що кожна речовина має свою внутрішню енергію:

Це енергія руху та взаємодії частинок з яких складається речовина.

Різниця між внутрішньою енергією продуктів реакції і вихідних речовин називається ентальпією процесу

 

 

 

 1. = - ∆ Н

Тому попередні рівняння ми можемо записати наступним чином

 

Узагальнення знань

А тепер давайте попрацюємо у групах

Кожна група отримує завдання на листочках

 1. Які з наведених реакцій є екзотермічними, а які ендотермічними:

1. FeO + CO → Fe + CO2 + Q;

2. СО + Н2О →СО2 + Н2 ; ∆Н ‹ О;

3. СаО + Н2О → Са(ОН)2 + Q;

4. N2 + O2 →2NO; ∆Н›О.

 

2 Які з наведених реакцій є екзотермічними, а які ендотермічними:

1) S + O2 =SO2 +293 кДж;                                                      

2) Fe2O3 + 3H2 = 2Fe + 3H2O ─ 89,6 кДж;

3) 2Н2 + О2 = 2Н2О; ∆Н = ─ 286 кДж;

4) С + Н2О = СО + Н2;∆Н = +131,4 кДж.

 

 1.  Які з наведених реакцій є екзотермічними, а які ендотермічними:
 1. СН4 + Н2О → СО2 + 3Н2 ─ Q;
 2. 4KClO3 → 3 KClO4 + KCl ; ∆Н = ─ 297 кДж;
 3.  2КNO3 = 2KNO2 +3O2;  ∆Н = +255кДж.     
 4.  2Mg + CO2 = 2MgO +C; ∆Н= ─829 кДж.   

 

 1. Які з наведених реакцій є екзотермічними, а які ендотермічними:

 

 1. СН4 +2О2 → СО2 + 2Н2О +891 кДж    

2. MnO2 +2C =Mn + 2CO2 ; ∆Н = +293  кДж.                 

 1.     2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O; ∆Н= ─290 кДж.

4. СаСО3 = СаО + СО2  ─176 кДж

 

Використання або застосування

 • Горіння деревини, вугілля, газу – для обігріву приміщень;
 • У парниках, оранжереї – повільне окиснення гною;

 

 

Домашнє завдання

 

Графічний диктант

 Гра «Вірю – не вірю»

Учні зачитують твердження і дають відповідь -  вірне воно чи хибне.

 1. Екзотермічні реакції відбуваються із виділенням теплоти. (Так)
 2. Ендотермічні реакції відбуваються із поглинанням  теплоти. (Так)
 3. Реакція горіння  деревени – це ендотермічна реакція. (Ні)
 4. Тепловий ефект реакції – це маса продукту реакції, що утворилася під час горіння речовини. (Ні)
 5. Тепловий ефект реакції вимірюється в паскалях (Па), або кілопаскалях(кПа). (Ні)
 6. Тепловий ефект реакції позначається буквою Q або ∆Н. (Так)
 7. В ендотермічних реакціях внутрішня   енергія  речовин зростає. (Так)
 8. Тепловий ефект реакції – це кількість теплоти, що виділяється, або поглинається під час реакції. (Так)
 9. Тепловий ефект реакції вимірюється в Дж або кДж. (Так)
 10. Хімічні рівняння, в яких зазначаються ступені окиснення елементів, називаються термохімічними. (Ні)
 11. При екзотермічних реакціях температура реакційної системи підвищується. (Так)

12.Під час протікання ендотермічної реакції температура реакційної суміші підвищується. (Ні)

 

Використання або застосування

 • Горіння деревини, вугілля, газу – для обігріву приміщень;
 • У парниках, оражереї – повільне окиснення гною;
 •  

Релаксація ПРО любов

 

Рефлексія Подумайте і оберіть позицію.

 1. Я все засвоїв на уроці. Собою задоволений!
 2. Мені ще треба попрацювати, щоб досягти бажаного результату.
 3. Я у розпачі! Не знаю, що робити.