Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності - це перша заповідь виховання. У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, души яких гнітить думка, що вони ні на що не згідні. Успіх у навчанні -єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для перероблення труднощів, бажання вчитися.
В.О. Сухомлинський.

8 клас . Контрольна робота № 1

«Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»

Варіант І.

 

І рівень (кожне завдання по 0,5 балів)

  1. Позначте правильне твердження щодо кількості речовини:

а) число структурних одиниць в певній порції речовини;

б) маса однієї молекули речовини;

в) найменша маса речовини, що здатна існувати самостійно;

г) загальне число атомів у молекулі речовини.

2. Запишіть значення сталої Авогадро.

3. Одиниця вимірювання кількості речовини — …

4. Зв’язок між кількістю речовини й об’ємом газоподібних речовин описується формулою:

 

ІІ рівень (кожне завдання по 1 балу)

5. Обчисліть молярну масу сполуки HClO3

6. Обчисліть об’єм метану CH4 кількістю речовини 0,5 моль за нормальних умов.

7. Обчисліть відносну густину Сульфур (IV) оксиду за воднем та за повітрям за нормальних умов.

 

ІІІ рівень (кожне завдання по 2 бали)

8. Обчисліть масу 12,04∙1023 атомів Магнію.

9. Визначте молярну масу простої речовини та назвіть її, якщо відомо, що зразок кількістю речовини 7 моль має масу 392 г.

 

IV рівень (завдання 3 бали)

10. Обчисліть, у якій масі азоту міститься стільки молекул, скільки міститься атомів у кальції масою 80 г.

 

8 клас . Контрольна робота № 1

«Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»

Варіант ІІ.

 

І рівень (кожне завдання по 0,5 балів)

  1. Позначте правильне твердження щодо молярної маси:

а) найменша маса речовини, яка визначає її валентність;

б) маса речовини кількістю 1 моль;

в) маса однієї молекули речовини;

г) маса речовини, що бере участь у реакції.

2. Запишіть значення молярного об’єму

3. Одиниця вимірювання молярної маси — …

4. Зв’язок між кількістю речовини і числом формульних одиниць описується формулою:

 

ІІ рівень (кожне завдання по 1 балу)

5. Обчисліть молярну масу сполуки H2SO3.

6. Обчисліть об’єм амоніаку NH3 кількістю речовини 3 моль за нормальних умов.

7. Обчисліть відносну густину Нітроген (V) оксиду за воднем та за повітрям за нормальних умов.

 

ІІІ рівень (кожне завдання по 2 бали)

8. Обчисліть масу 3,01∙1023 атомів Сульфуру.

9. Визначте молярну масу простої речовини та назвіть її, якщо відомо, що зразок кількістю речовини 6,5 моль має масу 364 г.

 

IV рівень (завдання 3 бали)

10. Обчисліть, у якій масі водню міститься стільки молекул, скільки міститься атомів у залізі масою 28 г.