Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності - це перша заповідь виховання. У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, души яких гнітить думка, що вони ні на що не згідні. Успіх у навчанні -єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для перероблення труднощів, бажання вчитися.
В.О. Сухомлинський.

 

Розробка уроку «Хімічні властивос­ті кисню: взаємодія з вугіллям, сіркою, фосфором, залізом.Реакція спо­лучення»

МетаВивчити хімічні властивості кисню на прикладі вза­ємодії з вугіллям, сіркою, фосфором. Закріпити й роз­ширити знання про хімічні реакції, складання рівнянь хімічних реакцій. Дати уявлення про реакції спо­лучення, окиснення. Дати поняття про оксиди як про­дукти окиснення елементівметалів і неметалів

Цілі уроку.

Дидактичні:

 • Сприяти формуванню знань учнів про кисень, його хімічні властивості;

 • забезпечити умови для засвоєння учнями понять: «Реакція окиснення», «реакція горіння», «повільне окиснення», «оксиди»;

 • сформувати вміння записувати рівняння хімічних реакцій горіння простих і складних речовин в кисні, давати назви отриманим речовинам;

 • сприяти осмисленню учнями ролі кисню на Землі і в житті людини .

Розвиваючі:

  • Сприяти формуванню умінь:

 • виділяти загальні та суттєві ознаки і властивості,

 • бачити проблему і знаходити шляхи її вирішення,

 • застосовувати отримані знання на практиці і оцінювати результати виконаних дій;

  • Продовжувати розвиток самостійності, уміння працювати в парах і групах.

Виховні:

 • Сприятивихованнюсумлінногоставлення до праці, позитивного ставлення до знань,

 • ініціативності, наполегливості, здатностідолатитруднощі для досягнення мети.

Обладнання та реактиви.

Колба з пробкою, киснева подушка, хімічна ложечка (2 шт.), вугілля активоване (1 табл.), спиртівка, сірники.

Епіграф до уроку. «Кисень - церечовина, навколо якоїобертається земнакуля». (Й. Я. Берцеліус)

План проведення уроку:

 1. Організаційний етап

 2. Повторення домашнього завдвння.

 3. Мотивація навчальної діяльності.

 4. Засвоєння нового матеріалу.

 5. Демонстраційні досліди, що підтверджують отриману інформацію.

 6. Аналіз, конкретизація отриманої інформації.

 7. Рефлексія.

 8. Практичне застосування набутих вмінь та навичокУзагальнення інформації з теми уроку, корекція отриманих знань.

 9. Узагальнення вивченого матеріалу.

 10. Домашнє завдання.

 

Хід уроку

І. Організаційний момент.

Вступне слово вчителя

Доброго дня! Я рада вітати вас сьогодні. Для того, щоб бути активним учасником нашого уроку, а він у нас сьогодні особливий, ми повинні назвати хімічний пароль.

Наші гості вже, напевно, здогадалися, що на попередньому уроці ми розпочали вивчатипрості речовини , а саме кисень.

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

А тепер переконаємося чи засвоїли ви вивчений матеріал,для цього проведемоневеличний хімічний турнір. Поділимося на 3 групи по рядах.

І група - «Доповідачі»;

ІІ – «Опоненти»;

ІІІ – «Рецензенти».

Перш ніж розпочати турнір пригадаємо, які функції виконують доповідачі (розкривають суть питання), опоненти (уточнюють відповідь , ставлячи запитання доповідачеві), рецензенти (дають стислий аналіз відповіді і доповнюють її у разі потреби).

Сьогодні пригадаємо наступні запитання:

 1. «Оксиген як хімічний елемент»;

 2. «Кисень як проста речовина»;

 3. Добування кисню в лабораторії та промисловості. Способи збирання та перевка наявності кисню».

Запрошую групу доповідачів дати відповідь на перше запитання. Хто готовий дати відповідь на запитання «Оксиген як хімічний елемент».

(Елементи турніру)

ІІІ. Мотивація.

Мені подобається вірш Річарда Кіплінга:

Шістьох я служок мав

Усе від них про світ я знав

І ось як я їх всіх зову:

Хто? Що? Як? Де?

Коли? Й чому?

У мене дуже часто виникає запитання: чому? Відповідь на одне з мільйонів «чому?» я сподіваюся знайти разом з вами сьогодні.Але перш ніж я задам вам це запитання, прошу подивитись на екран.

Фрагмент пісні «Пока горит свеча»

Питання.

Дивлячись на запалену свічу, подумайте, чому горить свіча? Діти, а що символізує запалена свіча?

(Припущення учнів)

 

Запалена свіча є символом пам’яті. І сьогодні в усій Україні горять свічі пам’яті за героями євро майданів, за вірним сином України Т. Г. Шевченком, 200- ліття якого нині святкує увесь світ.

Питання.

А як би назвали процес (реакцію), при якому виділяється тепло та світло? (Горіння)

Як ви вважаєте, яка речовина підтримує горіння? (Кисень)

Доведемо, що саме кисень підтримує горіння. Для цього порівняємо процес горіння на повітрі та в кисні.

(відеофрагмент «Горіння на повітрі та в кисні»)

Питання.

Які висновки можна зробити?

На сьогоднішньому уроці дослідимо, які процеси відбуваються при горінні. Та які нові речовини утворюються, тобто іншими словами, вивчимо хімічні властивості кисню. Це і є темою нашого сьогоднішнього уроку.

Розгорніть зошити та запишіть тему.

(Відкривають зошити та записують тему уроку)

Питання.

А як ви гадаєте чи є потреба вивчати хімічні властивості?

 

(Вправа «ДЧЦМЗ»)

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

 

 

 

Коли йдеться про хімічні властивості речовини, то мають на увазі хімічні реакції, в яких ця речовина може брати участь.Важливо знати, за яких умов і як відбуваються ці реакції, які речовини утворюються.

Проведемо деякі досліди:

Питання.

Але перш ніж розпочати якийсь дослід слід обов’язково пригадати правила техніки безпеки

(Вивішуються на дошку , дитина зачитує окремі пункти)

 

(Демонстрація досліду «Взаємодія сірки з киснем»)

Запишемо дане хімічне явище у вигляді хімічного рівняння

Розглянемо взаємодію сірки з киснем

VIII

2S + 3О2 = 2SО3

 

(Відеофрагмент досліду «Взаємодія карбону з киснем»)

Запишемо даний процес:

IVII

С + О2 = СО2

 

Розглянемо взаємодію фосфору з киснем

(Відеофрагмент досліду «Взаємодія фосфору з киснем»)

Запишемо даний процес (викликаю до дошки):

VII

4Р + 5О2 =2Р2О5

Питання.

Подивіться уважно на ці реакції, що в них спільного?

Реакції, під час яких із кількох речовин утворюється одна називаються реакціями сполучення. На ст.. 107 вашого підручника є визначення почитайте його мовчки та перепишіть це визначення в зошит.

Питання.

Зверніть увагу на хімічні формули утворених речовин, що ви можете сказати про їх склад?

Речовини, утворені двома хімічними елементами, одним з яких є Оксиген називаються Оксидами. На ст..109підручникапрочитайте це визначення, перепишіть його у зошит та запам’ятайте.

Кожен оксид має хімічну назву, а деякі ще й тривіальну. Тривіальні назви деякий оксидів ви можете побачити у підручнику на ст. 109 у таблиці. (Називаю)

Хімічна ж назва оксиду складається з двох слів.

І слово- назва відповідного хімічного елемента, а ІІ – слово «оксид». Якщо елемент має змінну валентність, то він може утворювати кілька оксидів, їхні назви мають відрізнятися. Для цього після назви першого елемента вказують його валентність.

(Називаємо оксиди).

 

Гримуча суміш

Суміш двох об’ємів водню та одного об’єму киснюназивають гримучим газом. При підпалюванні вибухає, в присутності губчатої платини горить. Воднево-кисневе полум’я має температуру до 2800 °C. Використовується для плавки кварцу, платини та інших речовин, різання та зварювання металів.

На відеоролику ви можете побачити вибух гримучої суміші.

 

(Відеоролик «Вибух гримучої суміші»)

 

Процеси взаємодії кисню вивчаються для того, щоб перебдачити наслідки після проведення реакції. Якщо людиназнає про можливі наслідки деяких хімічних реакцій, то це може допомогли зберегти життя десяткам людей.

Так у 1937 року , коли людина вже трохи покорила небесний простір, через незнання хімічних властивостей кисню відбувся вибух дережабля «Гіндербург». Трагедія коштувала людям життів.

Питання.

При перегляді відеоролика про цю трагічну сторінку в історії Німеччини та й хімії вцілому, подумайте, яких конструкційних помилок допустилися конструктори, і якітехнологічнізмінивнесли б, для того, щоб трагедії не сталося?

 

(Відеофрагмент «Вибух дирижабля»)

 

А зараз розглянемо взаємодію металів з киснем.

 

(Відеофрагмент «Взаємодія заліза з киснем»

«Взаємодія алюмінію з киснем»)

Процеси, за якими ми спостерігали можна записати у вигляді таких рівнянь.

4Fe + 3O2 = 2Fe2O3

4Al + 3O2 = 2Al2O3

Питання. Чи загорівся би алюміній так легко, як би він був не у вигляді порошку, а у вигляді готового виробу.

 

Фізкультхвилинка

Ми з вами плідно попрацювали і трохи притомилися. Тому зараз викоаємо дихальні вправи, щоб наповнити наш мозок киснем для подальшої успішної роботи.

Сіли рівненько, ручки поклали на парти. Вдихаємо повітря носиком, а видихаємо ротиком, і так 3 рази.

Для того щоб покращити нашу пам’ять, видихаючи промовляємо звук «м».

Для того щоб покращити нашу увагу, видихаючи промовляємо звук «р».

 

Питання. Цікаво, а які речовиниутворюються при взаємодіїкиснюізскладнимиречовинами?

Природній газ – це сполука, яка утворена одним атомом Карбону і 4 атомами Оксигену СН4. При горінні будь якої складної речовини утворюються декілька оксидів (мінімум 2), які входять до складу цієї речовини.При горінні складних речовин утворюються оксиди всіх елементів, які входять до складу цієї речовини.

 

СН+ 2О2= СО2 +2Н2О

 

Домашнє завдання

Відкрили щоденники та записали домашнє завдання. Параграф 18, виконати вправи 139,140. Скласти кросворд ключове слово якого має бути кисень. Підготуватись до практичної роботи.

 

Узагальнення та систематизація знань.