Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності - це перша заповідь виховання. У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, души яких гнітить думка, що вони ні на що не згідні. Успіх у навчанні -єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для перероблення труднощів, бажання вчитися.
В.О. Сухомлинський.

Тема «Розв’язування задач за хімічними рівняннями»

  1. Яка кількість речовини кисню вступила в реакцію з 2 моль сірки?

 

  1. Яка маса фосфор (V) оксиду взаємодіє з водою, якщо в результаті реакції утвориться ортофосфорна кислота кількістю речовини 2,5 моль.

 

  1. Яка маса кисню  необхідна для спалювання водню масою 32 г (н. у.)?

 

  1. Яка маса натрій оксиду прореагувала з водою, якщо в результаті реакції утворилось 4 г натрій гідроксиду?

 

  1. Який об’єм сірчистого газу (сульфур (IV) оксиду) прореагує з натрій гідроксидом у разі утворення натрій сульфіту кількістю речовини 2 моль.

 

  1. Яка маса сульфатної кислоти потрібна для розчинення 16 г ферум (III) оксиду?