Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності - це перша заповідь виховання. У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, души яких гнітить думка, що вони ні на що не згідні. Успіх у навчанні -єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для перероблення труднощів, бажання вчитися.
В.О. Сухомлинський.

Задачі з органічної хімії

 1. Який об’єм карбон (ІV) оксиду виділиться при спалюванні 2,8 г етену (н. у.)

 

 1. Обчисліть об’єм водню, який необхідний для реакції повного гідрування 250 л етину (н. у.).

 

 1.  Обчисліть об’єм вуглекислого газу, що виділиться в результаті спалювання суміші 4 л етену і 3 л метану (н. у.).

 

 1. Обчисліть об’єм водню, що приєднається до суміші 3 л етену й 5 л етину (н. у.).

 

 1. Унаслідок спалювання органічної речовини масою 4,8 г утворюється вуглекислий газ  масою 6,6 г і вода масою 5,4 г. Відносна густина органічної речовини за воднем – 16. Вивести молекулярну формулу речовини.

 

 1. Під час згоряння речовини масою 2,3 г утворився СО2 масою 4,4 г та Н2О масою 2,7 г. Відносна густина пари цієї речовини за повітрям – 1,59. Яка формула речовини?

 

 1. Під час згоряння речовини масою 4,2 г утворився СО2 масою 13,2 г та Н2О масою 5,4 г. Відносна густина пари цієї речовини за повітрям –2,9. Яка формула речовини?

 

 1.  Під час згоряння речовини масою 5,4 г утворився СО2 масою 8,8 г, азот масою 2,8 г, вода масою 1,8 г. Відносна молекулярна маса цієї речовини дорівнює 27. Яка формула речовини?

 

 1. Визначте молекулярну формулу вуглеводню, якщо масова частка Карбону в ньому становить 87,5%, Гідрогену 12,5%, а відносна густина за повітряпарів цієї речовини становить 0,966. 

 

 1. Визначте молекулярну формулу вуглеводню, якщо масова частка Карбону в ньому становить 85,7%, Гідрогену 14,3%, а відносна густина за воднем парів цієї речовини становить 21.

 

 1. Визначте молекулярну формулу вуглеводню, якщо масова частка Карбону в ньому становить 81,82%, Гідрогену 18,18%. Маса 1л цього вуглеводню за (н.у.) дорівнює 1,964г.