Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності - це перша заповідь виховання. У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, души яких гнітить думка, що вони ні на що не згідні. Успіх у навчанні -єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для перероблення труднощів, бажання вчитися.
В.О. Сухомлинський.

 

 

Урок на тему

«Одержання кисню в лабораторії.

Реакції розкладу.

Поняття про каталізатор».

 

Мета: Розглянути способи одержання кисню в лабораторії; сформувати поняття про реакції одержання кисню, реакції розкладу; дати поняття про каталізатор.

Розвивати вміння учнів робити висновки під час спостереження тих або інших явищ.

Виховувати інтерес учнів до вивчення хімії, спостережливість учнів.

Тип уроку: комбінований.

Методи навчання: тест-контроль, розповідь, демонстрація, бесіда, лабораторний дослід.

Хід уроку

 

І Організаційний етап.

Перевірка підготовки учнів до уроку.

Оголошення теми уроку.

ІІ Перевірка домашнього завдання.

 1. Повідомлення про озон.
 2. Історія відкриття кисню. (На повідомлення відводиться 7-10 хв.)

Під час повідомлень вчитель вибірково перевіряє зошити учнів з виконанням домашнього завдання.

 1. Зараз перевіримо, як ви вмієте відрізняти поняття «Оксиген» і «кисень». Якщо вислів правильний ставте (+), якщо неправильний (-)
 1. Для дихання потрібен Оксиген. (Ні)
 2. До складу води входить Оксиген. (Так)
 3. Під час горіння речовин витрачається кисень (Так)
 4. Оксиген – це проста речовина (Ні)
 5. Оксиген є компонентом повітря (Ні)
 6. Кисень важчий за повітря (Ні)
 7. Оксиген – складова частина багатьох складних речовин (Так)
 8. Молекула кисню складається з трьох атомів Оксигену (Ні)
 9. Відносна атомна маса кисню дорівнює 16 (Ні)
 10. Відносна молекулярна маса кисню дорівнює 32 (Так)

 

ІІІ Актуалізація опорних знань учнів

Бесіда:

Кисень у лабораторії одержують і збирають, використовуючи його фізичні властивості.

Пригадайте фізичні властивості кисню і подумайте, в який спосіб можна зібрати кисень?

Заслуховуються пропозиції учнів, а тоді пропонується розглянути, як це відбувається насправді.

IV. Вивчення нового матеріалу.

 1. Виконання вправи, яка покладе початок до вивчення нової теми.

Учням пропонується порівняти рівняння

HgO→Hg + O2

KNO3→KNO2 + O2

KMnO4→K2MnO4 + MnO2 + O2

KClO3→KCl + O2

H2O2→H2O + O2

Висновки роблять учні.

Підводжу загальний висновок, що, по перше, в усіх реакціях продуктом є кисень. Отже це наведені способи одержання кисню. По друге, всі ці реакції схожі між собою тим, що з однієї речовини одержують кілька нових речовин.

Учні записують в зошит визначення реакції розкладу.

 1. Демонстрація одержання кисню з калій перманганату шляхом розкладання його в процесі нагрівання.

Збираємо кисень двома способами: витісненням повітря і витісненням води.

Під час демонстрації вчитель коментує свої дії, а учні стисло їх записують.

Щоб довести наявність зібраного кисню, у склянку із зібраним газом вносимо тліючу скіпку, яка загоряється у посудині із киснем.

 1. Лабораторний дослід одержання кисню з гідроген пероксиду.

Виконання досліду.

Налити в пробірку 1-2 мл розчину гідроген пероксиду з масовою часткою 3% і поставити в штатив для пробірок. Реакція протікає дуже повільно, але якщо в пробірку внести на кінчику шпателя кілька кристаликів Манган (IV) оксиду, то виділяється саме кисень, потрібно внести в пробірку тліючу скіпку.

Питання до учнів: Яку ж роль відіграє Манган (IV) оксид у цій реакції?

Учитель диктує, а учні записують визначення поняття «каталізатор».

 

V. Узагальнення й систематизація знань учнів.

1. Розставте в порядку зростання відносних молекулярних мас такі речовини: NaNO3, NgO, KClO3, KMnO4

2. Вибрати і урівняти рівняння реакції розкладу:

Fе + HCl→FeCl2 + H2

N2O5→NO2 + O2

Pb + O2→PbO

CaCO3→CaO + CO2

KBr + Cl2→KCl + Br2

KClO3→KCl + O2

 

VI Домашнє завдання.

Вивчити § 17, виконати вправи № 129-134.

 

VII Підсумок уроку.

Виставляння оцінок.