Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності - це перша заповідь виховання. У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, души яких гнітить думка, що вони ні на що не згідні. Успіх у навчанні -єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для перероблення труднощів, бажання вчитися.
В.О. Сухомлинський.

Практичні заняття «Вуглеводи»

1. Які групи речовин дають реакцію "срібного дзеркала":

а) глюкоза, гліцерин, етиленгліколь;

б) гліцерин, глюкоза, сахароза;

в) глюкоза, формальдегід, метанова кислота?

2. Які групи речовин виявляють змішані функції?

а) глюкоза і гліцерин;

б) глюкоза і олеїнова кислота;

в) глюкоза і оцтова кислота;

г) глюкоза і метанова кислота?

3. Є розчини глюкози і фруктози. За допомогою яких хімічних реакцій можна розпізнати ці речовини?

4. Яке значення масової частки речовини в розчині, якщо в 250г дистильованої води розчинили:
а) 25г глюкози; б) 150 г сахарози?


5.  Деяка речовина має такий елементний склад: масова частка Карбону - 0,3997, Гідрогену - 0,06207, Оксисену - 0,5330. Встановіть його молекулярну формулу, якщо молярна маса речовини дорівнює 150 г / моль.Запропонуйте можливу структурну формулу і назву речовини згідно з поданою вами структурі. До якого класу органічних речовин можна її віднести?


6. Відносна молекулярна маса целюлози, що становить основу льняного волокна, приблизно дорівнює 6 *106. Визначте ступінь полімеризації в молекулі даного зразка целюлози.


7.  В молекулі целюлози число залишків глюкози 12000. Розрахуйте її відносну молекулярну масу.


8. До 200г розчину сахарози з масовою часткою речовини рівною 8% додали ще 4г сахарози. Яка масова частка сахарози в новому розчині?


9. Є 300г розчину глюкози з масовою часткою речовини 12%. Якою буде величина масової частки речовини в новому розчині, якщо до розчину додати: а) 14г глюкози; б) 50 г води; в) 0,1 моль глюкози г) 200г розчину з масовою часткою глюкози 20%.


10. Розрахуйте об’єм вуглекислого газу, приведений до нормальних умов, який:
а) виділиться при спиртовому бродінні глюкози масою 450г;
б) утворюється при повному окисненні сахарози масою 171г;
в) необхідний для утворення 100г глюкози в процесі фотосинтезу;
г) утворюється при спиртовому бродінні 540г глюкози.


11. Чому дорівнює об'єм вуглекислого газу (н.у), який:
а) виділиться при спиртовому бродінні глюкози масою 3,6 кг;
б) утворюється при повному окисненні фруктози масою 100г;
в) необхідний для утворення 1 кг глюкози в процесі фотосинтезу;
г) утворюється при спиртовому бродінні 18г глюкози.

 

12. Здійснити перетворення: (С6Н10О5)n → С6Н12О6 → С2Н5ОН → С2Н4 → СО2.