Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності - це перша заповідь виховання. У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, души яких гнітить думка, що вони ні на що не згідні. Успіх у навчанні -єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для перероблення труднощів, бажання вчитися.
В.О. Сухомлинський.

Контрольна робота № 2 «Електролітична дисоціація»

Варіант 1

 1. Реакції в розчинах електролітів відбуваються за участі:

а) атомів;б) молекул;в) йонів.

2. Укажіть формули сильних електролітів, які в розчині містяться в дисоційованому вигляді:

 1. Al2O3             б)NaOH                  в) SiH4       г) CaCO3        д)CaCl2     е)H2SO4

3. Вкажіть йони, які можуть одночасно міститися в розчині:

 1. Fe3+ i OH-       б) Fe3+ i Cl-            в) Fe3+ i PO43-   г) Fe3+ i SiO42-       
 2. . Вкажіть йони, які не можуть одночасно міститися в розчині:
 3. Cr3+ i Cl-            б) Cr3+ i NO3-      в) Cr3+ i OH-    г) Cr3+ i SO42-       
 4. . Випишіть із переліку речовин окремо формули електролітів і неелектролітів: HI, Cu, Fe2(SO4)3, SO3, KOH, CaO. Cu (OH)2, Ba(NO3)2, H2O, H2SO4.

6. Алюміній нітрат кількість речовини якого становить0,2 моль, розчинили у воді. Вкажіть сумарну кількість речовини позитивно і негативно заряджених йонів в розчині. (1 моль)

7. Вкажіть ступінь електролітичної дисоціації електроліту, якщо з кожних 2700 частинок розчиненої речовини на йони розпалось 900? (33,3%)

8. Наведіть приклад реакції між розчиною сіллю Барію та сульфатною кислотою. Напишіть молекулярне, йонне та скорочене йонне рівняння. Зробіть висновок, чому реакція відбулася?

9. Напишіть молекулярне, йонне та скорочене йонне рівняння між

а) калій гідроксидом та розчином хлоридної кислоти;

б) кальцій карбонатом та нітратною кислотою

Зробіть висновок, чому реакції відбулися?

 

 

 

Контрольна робота № 2 «Електролітична дисоціація»

Варіант ІІ

 1. Теорію електролітичної дисоціації дослідив:

а) Менделєєв;б) Арреніус;в) Резерфорд.

2. Укажіть формули сильних електролітів, які в розчині містяться в дисоційованому вигляді:

 1. Al2(SO4)3             б)KOH                  в) Na2O       г) Fe(OH)3        д)Ca     е)H2SO3

3. Вкажіть йони, які можуть одночасно міститися в розчині:

 1. Na+ i SiO3 2-       б) Zn2+ i SiO3 2-    в) H+ i SiO3 2-    г) Ba2+ i SiO3 2-
 2. . Вкажіть йони, які не можуть одночасно міститися в розчині:
 3. Cu2+ i S2-       б) Cu2+ i SO4 2-       в) Cu2+ i NO3 -       г) Cu2+ i Cl -       
 4. . Випишіть із переліку речовин окремо формули електролітів і неелектролітів: KBr, Mg, Al2(SO4)3, SiO2, NaOH, BaO, Ca(OH)2, Fe(NO3)2, H2O2, HNO3.

6. Магній нітрат кількість речовини якого становить4 моль, розчинили у воді. Вкажіть кількість речовини негативно заряджених йонів в розчині електроліту під час повної дисоціації. (8 моль)

7. Вкажіть ступінь електролітичної дисоціації електроліту, якщо з кожних 50 частинок розчиненої речовини на йони розпалось 25? (50%)

8. Наведіть приклад реакції між розчиною сіллю Аргентумута хлоридною кислотою. Напишіть молекулярне, йонне та скорочене йонне рівняння. Зробіть висновок, чому реакція відбулася?

9. Напишіть молекулярне, йонне та скорочене йонне рівняння між

а) натрій гідроксидом та розчином ферум (ІІІ) хлоридом;

б) алюміній гідроксидом та хлоридною кислотою.

Зробіть висновок, чому реакції відбулися?

 

 

 

Контрольна робота № 2 «Електролітична дисоціація»

Варіант IІІ

 1. Електроліти, що в розчинах або розплавах утворюють катіони Н+ називаються

а) основи;б) кислоти;в) солі.

2. Укажіть формули сильних електролітів, які в розчині містяться в дисоційованому вигляді:

 1. B2O3             б)Ba(OH)2           в) CH4       г) AgNO3        д)NaCl      е)HCl

3. Вкажіть йони, які можуть одночасно міститися в розчині:

 1. Zn2+ i SO42-    б) Zn2+ i CO32-    в) Zn2+ i PO43-    г) Zn2+ i OH-    
 2. . Вкажіть йони, які не можуть одночасно міститися в розчині:
 3. Na+ i CO32-    б) K+ i CO32-    в) Ca2+ i CO32-    г) Zn2+ i CO32-    
 4. . Випишіть із переліку речовин окремо формули електролітів і неелектролітів: HNO3, HCl, Fe2(CO3)3, CO2, Mg(OH)2, BaO, NaOH, BaSO3, K2O, H3PO4.

6. Алюміній cekmafn кількість речовини якого становить  1,2 моль, розчинили у воді. Яка кількість позитивно заряджених йонів утворилася за повної дисоціації електроліту? (2,4 моль)

7. Вкажіть ступінь електролітичної дисоціації електроліту, якщо з кожних 2700 частинок розчиненої речовини на йони розпалось 900? (33,3%)

8. Наведіть приклад реакції між розчиною сіллю Феруму (ІІІ) та Натрій ортофосфатом. Напишіть молекулярне, йонне та скорочене йонне рівняння. Зробіть висновок, чому реакція відбулася?

9. Напишіть молекулярне, йонне та скорочене йонне рівняння між

а) купрум (ІІ) сульфатом та натрій гідроксидом;

б) сульфатна кислота і калій гідроксид

Зробіть висновок, чому реакції відбулися?

 

 

Контрольна робота № 2 «Електролітична дисоціація»

Варіант 1V

1.Речовини, розчини або розплави яких проводять електричний струм, називаються:

а) електроліти;б) неелектроліти;в) ізолятори.

2. Укажіть формули сильних електролітів, які в розчині містяться в дисоційованому вигляді:

 1. BaO             б)LiOH                  в) H2O     г) Na2SO4        д)MgCl2     е) H3PO4.

3. Вкажіть йони, які можуть одночасно міститися в розчині:

 1. Cu2+ i OH-       б) Cu2+ i Cl-       в) Cu2+ i S2-       г) Cu2+ i OH-       
 2. . Вкажіть йони, які не можуть одночасно міститися в розчині:
 3. Ba2+ i OH-            б) Ba2+ i NO3-            в) Ba2+ i SO42--            г) Ba2+ i Cl-            
 4. . Випишіть із переліку речовин окремо формули електролітів і неелектролітів: H2SO4, Na, AgNO3, CH4, Fe(OH)2, SrO. Al(OH)3, NaCl, Ag2O,HNO3.

6. Калій ортофосфат кількість речовини якого становить3 моль, розчинили у воді. Вкажіть кількість речовини позитивно заряджених йонів в розчині. (9 моль)

7. Вкажіть ступінь електролітичної дисоціації електроліту, якщо з кожних 200 частинок розчиненої речовини на йони розпалось 40? (20%)

8. Наведіть приклад реакції між розчиною сіллю Купруму та натрій гідроксидом. Напишіть молекулярне, йонне та скорочене йонне рівняння. Зробіть висновок, чому реакція відбулася?

9. Напишіть молекулярне, йонне та скорочене йонне рівняння між

а) натрій карбонатом і барій хлоридом;

б) сульфатної кислоти та кальцій гідроксидом

Зробіть висновок, чому реакції відбулися?