Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності - це перша заповідь виховання. У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, души яких гнітить думка, що вони ні на що не згідні. Успіх у навчанні -єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для перероблення труднощів, бажання вчитися.
В.О. Сухомлинський.

10 клас .

 Контрольна робота № 1 «Загальна характеристика неметалічних елементів»

Варіант 1.

 1. Укажіть перелік укладений лише з назв неметалічних елементів:

а) Сульфур, Оксиген, Калій, Купрум;

б) Хлор, Фосфор, Гідроген;

в) Флуор, Ферум, Нітроген;

г) Силіцій, Магній, Цинк.

 

 1. Формула вищого оксиду елементів підгрупи Нітрогену:

а) Е2О3;

б) Е2О5;

в) ЕО3;

г) ЕО.

 

 1. Амоніак за фізичними властивостями:

а) газ жовтого кольору без запаху, розчинний у воді;

б) безбарвний газ з різким запахом, розчинний у воді;

в) безбарвний газ без запаху, розчинний у воді.

 

 1. Укажіть, якому хімічному елементу належить електронна формула 1s22s22p3.

а) Карбон;

б) Нітроген;

в) Сульфур;

5. Карбон (ІV) оксид за хімічними властивостями належить до групи:

а) основних;

б) кислотних;

в) амфотерних

 

 1. Здійсніть перетворення:

 2.  

 

 1. Закінчіть рівняння реакцій

 2. SO3 + КОН ®         

     б) CO + FeO   ®        

в) CO2 + Ca O ®      

г) P2O5 + H2O ®

 

 1. Назвіть алотропні видозміни Карбону

 2.  

 3. Який об’єм карбон (ІV) оксиду можна добути з 6 г вуглецю?

 

 1. Оксид кальцію масою 14 г обробили розчином, що містить хлоридну кислоту масою 14,6 г. Визначити масу утвореної солі

 

10 клас .

 Контрольна робота № 1 «Загальна характеристика неметалічних елементів»

Варіант 1.

 1. Укажіть перелік укладений лише з назв неметалічних елементів:

а) Сульфур, , Калій, Купрум;

б) Хлор, Ферум, Гідроген;

в) Флуор, Фосфор, Нітроген;

г) Силіцій, Магній, Цинк.

 

 1. Розподіл електронів на зовнішньому енергетичному рівні атома Карбону:

а) 2s22p5;

б) 2s22p3;

в) 2s22p2;

г) 2s22p1.

 

 1. Гідроген хлорид за фізичними властивостями:

а) газ жовтого кольору без запаху, розчинний у воді;

б) безбарвний газ з різким запахом, розчинний у воді;

в) безбарвний газ без запаху, розчинний у воді.

 

 1. Укажіть, хімічний елемент, розташований  у другому періоді, ІV групі, головній підгрупі:

а) Берилій;

б) Карбон;

в) Кальцій;

 1. Кількість зв’язків між атомами Нітрогену в молекулі азоту:

а) один;

б) два;

в) три

 

 1. Здійсніть перетворення:

 2.  

 

 1. Закінчіть рівняння реакцій

а) CO2 + NaОН ®         

б) NH3 + CuO   ®        

в) SO2 + Ca O ®      

г) N2O5 + H2O ®

 

 1. Назвіть алотропні видозміни Сульфуру.

 2.  

 3. Який об’єм кисню може прореагувати з кальцієм масою 8 г?

 

 1. Обчисліть об’єм  хлороводню, що утвориться при взаємодії 35,5 г хлору з 5,6 л водню.